Sirebråten gnr. 4 bnr. 22
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Sirebråten gnr. 4 bnr. 22-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sirebråten var husmannsplass under Sire. Plassen vart også kalla Sylvsmedbråten.
    Areal 1865: 3 mål åker, 6 mål naturleg eng. Avling: 2 tunner bygg og 2 1/2 tunne potet.
    Areal 1995: dyrka jord 12 mål som vert lånt bort.
    Våningshus bygt 1978, hallingstugu frå 1800-talet, uthus, vedskåle.
   

{284} År: 1849

Ola Hallsteinson Lauvsletten SireBråten 03.07. 1816-1891
Foreldre: Hallstein Bjørnson Stavedalen Lauvsletten og Eli Lauvsletten.
Gm Ambjørg Olsdtr. Tretterudhaugen SireBråten 27.02. 1813-1889
Foreldre: Ola Tomasson Tretterudhaugen og Ingeborg Sveinsdtr. Opheimsjorde.
*Barn
1. Hallstein Olson SireBråten 06.12. 1842-1924
G 1867 m Anne T. Sondreol, Vang i Valdres. Barn: Ambjørg 1867-1883; Marit 1869- gm James Johnson, gm Elijah Elden Hurst; Oline 1871-1934 g 1918 m John/Carl Baldwin; Ola 1872-1908; Helene 1874- gm Henry Haugh; Timon Halstine 1875-1944 g 1905 m Christine Anna Dalbotten, hadde farsfarmen; Knut 1878- gm Dina Remmen; Ingeborg 1878-1901; Hermann død liten; Helmer Adolf 1886-1967 g 1912 m Jennie Fredrickson. (1170) (1344)
    KB 1856 utfl.attest: Am. i 1856. Til Goodhue MN. Gravlagd i Vang Cemetary, Dennison.
2. Ola Olson SireBråten 06.04. 1846-1927
G 1871 m Inga Tolleivsdtr. Jørstad frå Ø. Slidre 1854-1922. Barn: Ambjørg 1872-1902; Marit 1874- gm John Amundson, gm Hjalmar Johnson; Ingeborg 1876-1934 gm Ole Rudie; Karen Emelie 1879-1974 gm John Robertson; Oskar gm Marit ... ; Adoptivbarn: Joseph Oskar Kvam Bråten; Ernest Benjamin Kvam Bråten gm Eva Iverson. (1170) Til Am. i 1856: Goodhue, Minn. Sidan farmar ved Manfred, Wells Co. ND. sjå Hall nr 16 s 37.
3. Eli Olsdtr. SireBråten Prestegård 28.08. 1848-1894
G 1871 m Nils Torsteinson Prestegård 1848-1902, Lærdal. Barn: Ingeborg/Ragnhild død liten; Ambjørg 1873-1904 gm Anthon Bernhard Anderson; Theodore død liten; Ola 1875-1959 gm Ida Christine Hendrickson; Ragnhild 1877-1965 g 1904 m Karl Johan Anderson; Theodore død liten; Johannes død liten; Anne 1883- ; Enoch 1883- gm Anne Moen; Noah 1885-1903; Ingeborg død liten. (1170)
    KB 1856 utfl.attest: Til Goodhue, MN.
4. Svein Olson Sirebråten 09.02. 1852-1926
G 1894 m Ambjørg O. Kvelprud 1862-1939. Barn: Ambjørg 1885-1974 ug. lærar; Carrie 1888-1986 ug. bibliotekar; Oline 1890-1936 ug. sjukepleiar; Oswald 1892-1973 ug. farmar/forretningsmann; Ingeborg 1894-1977 gm Henry Hermannson; Hjalmar 1897- farmar/forretningsmann, gm Mildred Lilleberg (3 barn); Albert 1899- ug. radioforretning; Selmer 1901-1963 g 1931 m Gretchen Schmidt (3 barn); Viola 1905- lærar, g 1933 m Philip Olufson (1 son) (1694)
    Svein reiste til Am. som 4-åring i lag med foreldra i 1856: Goodhue Co, MN.
    I unge år var Svein ein god dansar, spente 9 fot høgt som student ved St. Olaf College.
    Kona Ambjørg vart foreldrelaus snart etter emigreringa, ho voks opp saman med Svein i heimen hjå hans foreldre. Svein var prest i vel 40 år m.a. i Thompson, ND. Prestegjerninga var ikkje så enkel fyrste tida, det var ikkje mykje utbygd på slettene i Nord-Dakota.
    Hausten 1884 kom Svein opp i ein præriebrann, han berga livet ved å ri gjennom varmen med indianar-ponnien sin. Svein var poetisk anlagt og skreiv m.a. fleire salmar. Medlem i salmebok-komiteen. (1413)
5. Ingeborg Olsdtr. SireBråten 01.02. 1854-1868
Til Am. i 1856: Goodhue, MN.

Ola og Ambjørg kjøpte ein del i Skjerping + stølen Baustedokken i 1844. Pris 44 spd.
    Husmann i SireBråten.
    Dei drog til Am. i 1856: Goodhue, MN, men den reisa vart dryg. Dei måtte vente 6 veker i Drammen medan skipet vart klart. I juli la "Gefion" endeleg frå kai, og dei kom til Quebec 10 veker seinare.
    Om Ola sjå Hallingen nr. 2 s 21 (1912), (804) Ola kom godt over eins med chippewa-indianarane. Ein gong bytte han ei børse med dei, og fekk hjortekjøt som takk kort tid etterpå.

{285} År: 1857

Ola Olson Sirerudningen SireBråten 11.04. 1825-1905
Foreldre: Ola Eivindson Sirerudningen og Ingeborg Olsdtr. Skuleslåtta.
Gm Margit Nilsdtr. Sveinsgarden SireBråten 19.08. 1832-1909
Foreldre: Nils Olson Sveinsgarden og Margit Olsdtr. Underberget.
*Barn
1. Ola Olson Sirerudningen 22.02. 1854-1915
G 1882 m Ambjørg Persdtr. Bjørøyen. Urmakar. Sjå øvre Bjørøyen, gnr. 5/1.
2. Nils Olson SireBråten 25.03. 1859-1863
3. Nils Olson Sirerudningen SireBråten 29.10. 1865-1948
Ug. Sjå Sirerudningen, gnr. 4/13 og -bråten, gnr. 4/22.

Ola og Margit gifte seg i 1854. Ola var urmakar og sylvsmed.
    Saman med brørne Knut og Knut E. Lien kom Ola opp i ei falskmyntarsak i 1848. Det hadde ryktast at på Sirerudningen kunne dei "forvandle skillingar til sylvmynt". Det synte seg å vera 1/2 skilling av kopar med eit tunt belegg av kvikksylv. (1521) 46