Borkhusbråten gnr. 4 bnr. 28
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Borkhusbråten gnr. 4 bnr. 28a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Borkhusbråten eller Bråten vart også kalla Børghus, Byggjarbråten og Sirebråten. Brukt under Sire Nistugu.
    Rett aust for Klokkarbråten ser ein tuftene etter Borkhusbråten, det var 2 kjellarar under stugu.
   

{328} År: 1843c

Gjermund Halvorson Torpehagen Bråten 1814-
Foreldre: Halvor Olson Slåtten Torpehagen og Anne Olsdtr. Gullhagen.
Gm Haldis Halvorsdtr. Bakke Bråten 04.10. 1811-
Foreldre: Halvor Olson Bakke Øygard og Margit Johannesdtr. Gunhildgard.
*Barn
1. Anne Gjermundsdtr. Bråten 02.01. 1841-
Ikkje funne mellom døde, uregistrert utflytt?
2. Halvor Gjermundson Bråten 12.09. 1844-
Til Am. i 1857.
3. Margit Gjermundsdtr. Bråten 30.08. 1848-
Til Am. i 1857.

Gjermund og Haldis var inderstar i Vestenfor i 1841, og husmenn i Borkhusbråten frå om lag 1843. Dei budde i Torpetræet i 1844. Ved barnedåpen i 1848 var 'Bråtalien' oppgjeven som bustad, truleg var dei inderstar. Dei reiste til Am. i 1857.

{329} År: 1848c

Ola Syverson Bjørøyslåtta Borkhusbråten 15.03. 1808-1901
Foreldre: Syver Torkjellson Tretterud Bjørøyslåtta og Anne Olsdtr. Bjørøyen.
Gm Anne Olsdtr. Glomsletten Sirebråten 27.09. 1810-
Foreldre: Ola Olson Arnegard Glomsletten og Birgit Eilevsdtr. Strand/Nosseplassen (Huse).
*Barn
1. Ola Olson Sirebråten 10.12. 1831-1913
G 1855 m Birgit Holgesdtr. Mjølkedokken, Hol 1832-1911. Barn: Ola 1854-1854; Helge 1854-1854 tvill.; Ola 1856- til Am.; Helge 1858- til Am. gm Birgit Vilhelmsdtr. Venedokken; Anne 1860- til Am.; Syver 1865- til Am.; Knut 1867-1946 farmar i Oregon, gm Heline Marie Nerison.
    Barn i USA: Gilbert 1871- ; Mary Celia 1874- ; Adolph 1876- . (1346)
    Ola og Birgit kjøpte Mjølkedokken i Hol i 1857. (Skreiv seg Sirebråten eller Borkhus ) Det var tronge kår, plassen gav knapt levebrød. I tillegg hadde mora til Birgit kår. Ola og Birgit reiste til Am. i 1869 og fekk seg ein farm nær Hills, MN.
2. Anne Olsdtr. Sirebråten 05.04. 1836-
G 1864 m Ola Olson Hallen under Berg i Gol Husøyn 1838-1920. Barn: Ola 1865- til Am. ; Ola 1867- truleg til Am.; Embrik 1870-1959 g 1897 m Kristi Olsdtr. Haugen, Gol, til Klemma, sidan til Engebråten i Lier.
3. Syver Olson Sirebråten 28.11. 1838-1863
Syver Olson Borkhus drukna i juni 1863 under timrefløyting i Numedal saman med tre andre. (1016) s 52.
4. Knut Olson Sirebråten 31.08. 1842-
G 1874 m Olava Martine Olsdtr. Olsen frå Borre pr.gj.
    Til Am. 1874: Redwing, MN.
5. Birgit Olsdtr. Sirebråten 26.08. 1844-
6. Torkjell Olson Borkhusbråten Grønebakken 24.10. 1847-
G 1876 Gol m Anne Martinsdtr. Kanafetmyro Rotneimseie. Sjå neste hushald.
7. Herbrand Olson Sirebråten 01.01. 1851-
Til Am. i 1871: Lansing, Ohio.
8. Margrete Olsdtr. Sirebråten 16.03. 1854-
Barn m/Svein Helling, Hol (Han reiste til Am.): Anne 1878- .
    Hausten 1879 reiste Margrete til Kr.ania med barnet 'uden at dåben var confirmeret.' Det vart oppstyr, og i 1884 vart heimedåpen stadfesta i kyrkja.

Anne og Ola gifte seg i 1834. Dei var i Borkhusbråten frå 1848. I 1875 budde også sonen Torkjell Olson med huslyd i Borkhusbråten.
    Anne levde i 1875, men er ikkje funnen død før Ola døydde som enkjemann i 'Sirebråten' i 1901.

{330} År: 1875

Torkjell Olson Borkhusbråten Grønebakken 24.10. 1847-
Foreldre: Ola Syverson Borkhusbråten og Anne Olsdtr. Glomsletten.
Gm Anne Martinsdtr. Kanafetmyrane Grønebakken 11.11. 1855-
Foreldre: Martin Anderson Rustad frå Ås m/Margit Halvorsdtr. Glomsletten Kanafetmyrane Borkhusbråten.
*Barn
1. Anne Torkjellsdtr. BorkhusBråten 01.03. 1877-
Til Am. 1882.
2. Margit Torkjellsdtr. BorkhusBråten Olson 15.11. 1878-
Til Am. 1882.
3. Ola Torkjellson BorkhusBråten Olson 13.03. 1881-
Til Am. 1882.

Torkjell budde nokre år på Grønebakken under Lien. I 1875 var Torkjell dagarbeidar og budde hjå foreldra i Borkhusbråten. Torkjell og Anne gifte seg i 1876.
    Dei reiste til Amerika i mai 1882 med "Rollo" frå Oslo. Reisemålet var Beard.