Byggjargardsrudningen gnr. 4 bnr. 34
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Byggjargardsrudningen gnr. 4 bnr. 34-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Byggjargardsrudningen var plass under Byggjargarden i tida 1820 til 1895. Plassen vart selt til Ramsviken 1896. Det er tufter etter ei lu som vart riven i 1985.
   

{357} År: 1820c

Ola Eivindson Espeset Sirerudningen 1785-
Foreldre: Eivind Olson Gudbrandsrud ... og Kjersti Aslaksdtr. Espeset, Nes.
Gm Ingeborg Olsdtr. Skuleslåtta Sirerudningen 15.12. 1784-1868
Foreldre: Ola Olson Rotneim Vestaforslåtta og Kari Herbrandsdtr. Jegleim (Gol).
*Barn
1. Kristi Olsdtr. Sirerudningen 19.05. 1820-
Sjå neste hushald.
2. Eivind Olson Sirerudningen 14.10. 1822-
Eivind var skreddar i 1865. Han budde hjå bror sin. Til Am. med "Oder" i 1869, sidan til Chicago.
3. Ola Olson Sirerudningen SireBråten 11.04. 1825-1905
G 1854 m Margit Nilsdtr. Sveinsgard, sjå Sirebråten gnr. 4/22 og øvre Sirerudningen, gnr. 4/13.

Ingeborg og Ola og gifte seg i 1819. Dei var husmenn i Byggjargardsrudningen.

{358} År: 1865

Kristi Olsdtr. Sirerudningen 19.05. 1820-
Foreldre: Ola Eivindson Sirerudningen og Ingeborg Olsdtr. Skuleslåtta.

I 1865 var Kristi i tenest på Libakke under Frøshaug. Ho budde saman med mora og inderst/sypike Inger Olsdtr. f. i Norderhov.
    Saman med broren Eivind reiste Kristi til Amerika i 1869.
    Kristi selde Byggjargardsrudningen til Ola Sveinson Viken i 1896.