Sirerudningen, nedre gnr. 4 bnr. 54
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Sirerudningen, nedre gnr. 4 bnr. 54-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sire-Rudningen var husmannplass under Tomasgarden Sire. Bonden vart sjølveigar i 1896 då småbruket vart frådelt frå båe Tomasgardane.
    Sire-Rudningen ligg mellom riksvegen og Storelva. Ei tid var her campingplass og kafé. ('Rødningen kafé.') På 1990-talet var her asylsøkjarmottak.

{442} År: 1830c

Ola Torsteinson Torpeslåtta Sirerudningen 21.10. 1792-1887
Foreldre: Torstein Olson Hagen Hagaplassen Moldbakken Torpeslåtta og Guri Ivarsdtr. Finnesgarden.
Gm Liv Olsdtr. Bjørøyen Sirerudningen 27.07. 1788-1863
Foreldre: Ola Herbrandson Bjørøyen og Helge Olsdtr. Skjerping.
*Barn
1. Guri Olsdtr. Sirerudningen 27.09. 1816-
G 1846 m Nils Hanssen Sandakereie, Råde. Barn: Hans 1849- gm Caroline Helgesdtr. Støtvig, Rygge (.. barn); Lise 1849- ; Ole 1855- ; Grethe 1858- ; Thorine 1860- .
    Busett i Skovli i Rygge.
2. Torstein Olson Sirerudningen Roen 28.09. 1820-1905
G 1861 m Eli Bjørnsdtr. Lauvsletten. Barn: Ola 1864-1916 ug. ; Liv 1866-1956 gm Håkon Embrikson Storlien; Guri 1882-1951 g 1908 m Bjørn Bjørnson Ursdalen Roen under Rotneim.
    Frå 1866 busett på Roen i Gol. Sjå Gol V s 359.
3. Ola Olson Sirerudningen 04.01. 1823-1891
Ug. skomakar.
4. Herbrand Olson Sirerudningen Bæra 28.11. 1825-1892
G 1857 m Anne Sandersdtr. Torpehagen. Sjå søre Bæra, gnr. 32/10.
5. Ola Olson Sirerudningen 05.12. 1828-1829
6. Ola Olson Sirerudningen Vestenfor 18.09. 1830-1909
G 1872 m Birgit Larsdtr. Vestenfor. Sjå Vestenforslåtta, gnr. 5/3.

Ola og Liv gifte seg i 1816. I 1828 gjekk Torpeslåtta på auksjon. Ingen baud, men til slutt fekk panthavar Eirik O. Sando bruket for gjelda på 180 spd. (1537)3
    Ola kom til nedre Sirerudningen like etterpå.
    Ola skulle få 8 settung korn hjå kassa på det vilkår at han let sonen fylgja omgangsskulen i 1830. (784)
   

{443} År: 1896

Arne Håkonson Urden Rødningen 19.08. 1864-1949
Foreldre: Håkon Arneson Urden og Birgit Olsdtr. Gjerdingen (Gol).
Gm Guri Hallsteinsdtr. Lauvsletten Rødningen 15.02. 1865-1943
Foreldre: Hallstein Bjørnson Lauvsletten og Birgit Wilhelmsdtr. Eidsgard (Gol).
*Barn
1. Birgit Arnesdtr. Rødningen Vestenfor 22.02. 1892-1979
G 1928 Bergen m Eivind Olson Vestenfor, gnr. 1/6.
2. Håkon Arneson Rødningen 21.04. 1897-1972
G 1939 m Ester Berg frå Hedmark. Neste hushald.
3. Birgit Arnesdtr. SireRudningen Nyhusmoen 07.02. 1899-1998
G 1921 m Hermann Olson Nyhusmoen. Sjå eige hushald.
4. NN Arnesdtr. Rødningen 31.01. 1901-1901
5. Hallstein Arneson Rødningen 16.11. 1907-1977

Arne og Guri gifte seg i 1892. Han var småbrukar og vegvaktar og dreiv skogsarbeid.
    I 1896 vart plassen Sirerudningen sjølveigarbruk.