Heimtun gnr. 4 bnr. 91
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Heimtun gnr. 4 bnr. 91-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bureisingsbruket Heimtun vart frådelt øvre Sveinsgarden i 1940.
    Areal 1995: dyrka jord 47 mål, anna areal 60 mål, produktiv skog 500 mål, utmark 400 mål. Bruket har del i Gravastølen stølssameige. Våningshus bygt 1988, kårhus 1941, driftsbygning 1942, reidskapshus/garasje 1954. Langstølar: Gravastølen og Solhovdstølen. Heimstøl på Træestølen på Pålset. Nils Svensgård dreiv kassebord-sag.