Vestenforslåtta gnr. 5 bnr. 3
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Vestenforslåtta gnr. 5 bnr. 3-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mellom Vestafor. Truleg er dette den Vestenforplassen som vart ramma av 10 jordras under flaumen i 1860. (1016) s 43
    Bjørøybråten er truleg det gamle namnet på plassen. I eit manntal frå 1830-åra er plassen kalla Gunnarslåtta.
    Areal 1865: 7 mål dyrka, 12 mål naturleg eng. Avling: 6 3/5 tunner bygg og 6 tunner potet.
    Areal 1995: dyrka jord 15 mål som vert leigd bort, anna areal 6 mål, produktiv skog 60 mål. Våningshus bygt 1985, hallingstugu, no kårhus, påbygd 1942 og 1963, stabbur 1941, låve med fjøs og stall 1952, snikkarhus 1960.

{472} År: 1811

Hermann Syverson Hestebrekk Bjørøybråten 10.02. 1765-1825
Foreldre: Syver Tomasson Gullhagen Hestebrekk og Guri Hermannsdtr. Myset-Sørbøensmoen.
Gm Barbro Olsdtr. Opheim Sire 20.03. 1763-1847
Foreldre: Ola Halvorson Vesledalstugu Opheim og 2.g. Margit Larsdtr. Opheim.
*Barn
1. Lars Hermannson Bjørøybråten 02.06. 1805-1805
2. Lars Hermannson Bjørøybråten Vestenfor 19.07. 1807-1888
G 1843 m Barbro Persdtr. Mykleset. Sjå neste hushald.

Hermann og Barbro gifte seg i 1804. Ho var enkje etter Per Arneson Bøygard nedre Sire Øygarden.
    Hermann kjøpte Bjørøybråten i 1811 for 218 rd. Som ein del av handelen skulle Hermann setja opp gjerde mot Hagaplassbråten. (1537)27b

{473} År: 1842

Lars Hermannson Bjørøybråten Vestenfor 19.07. 1807-1888
Foreldre: Hermann Syverson Sørbøen Bjørøybråten og Barbro Olsdtr. Haugen.
Gm Barbro Persdtr. #Mykleset Vestenfor 23.04. 1816-1863
Foreldre: Per Torkjellson Kinnebergbråten og Birgit Ivarsdtr. (Sjå Gol VI s 745)
*Barn
1. Birgit Larsdtr. Vestenfor 23.05. 1843-1900
G 1872 m Ola Olson Sirerudningen Vestenfor. Sjå neste hushald.
2. Hermann Larsson Vestenfor 28.08. 1845-
Ugift. Til Am. i 1865: MN.
3. Barbro Larsdtr. Vestenfor 20.05. 1854-1948
G 1874 m Knut Knutson Nibstad, Gol. Barn: Barbro 1875-1960 g 1911 m Kristoffer Jørgensen Vestby, Skoger; Knut 1877-1971 g 1913 m Gunhild Endresdtr. Lio; Lars 1879-1953 ug. var ei tid i Skoger; Barbro 1881-1971 m Torvald Nilsen på Melen i Skoger; Ingebjørg 1884-1972 g 1907 m Per Knutson Skaga-Lauvdokken; Knut 1887-1965 - på Furujorde, Gol g 1918 m Gunhild Andresdtr. Stensgard; Birgit 1889-1891; Birgit 1891-1967 ug.; Hermann 1896-1918 - ug.
4. Guri Larsdtr. Vestenfor Skjerping 06.10. 1856-1943
G 1877 m Ola Torsteinson Skjerping, gnr. 12/6.

Lars kjøpte Vestaforslåtta i 1842. Dei gifte seg i 1843. Neste år kjøpte dei inntil ein skogrem (Heimåsremmen) og stølen Timreskardet. Pris : 50 spd.
   

{474} År: 1874c

Ola Olson Sirerudningen Vestenfor 18.09. 1830-1909
Foreldre: Ola Torsteinson Sirerudningen og Liv Olsdtr. Bjørøyen.
Gm Birgit Larsdtr. Vestenfor 23.05. 1843-1900
Foreldre: Lars Hermannson Vestenfor og Barbro Persdtr. Mykleset.
*Barn
1. Lars Olson Vestenfor 08.01. 1872-
Til Am. i 1893 som ungkar.
2. Liv Olsdtr. Vestenfor Luksengard 08.11. 1874-1921
G 1899 m Syver Syverson Luksengard på Sundre. (Kongsvoll) Sjå eige hushald.
3. Ola Olson Vestenfor Rygg 29.10. 1877-1938
G 1902 m Ragnhild Olsdtr. Rygg 1876-1963. Barn: Birgit 1902- g 1929 m John Olson Øen; Kari 1909- g 1941 m Torgeir Hansson søre Foss; Olava 1911- ug. til Canada; Kitil 1913-1913; Kitil 1914- g 1941 m Kristine Mikkelsdtr. Myren (2 barn, m.a. lensmann Ola Rygg); Olav 1916-1945 troppsjef, gm Oline Pålsdtr. Kaupang (1 son); Liv 1919-1919; Lars 1921- bilmekanikar på Modum, gm Anne Marie Sandum; Ragnhild 1924- forretningsførar for trygdekassa i Hol, g 1956 m Harald Jonson Kolle. (Hol VI s 20)
    Ola og Ragnhild overtok garden Rygg i Hol i 1913.
4. Hermann Olson Vestenfor 19.11. 1881-
Til Am. 1904: Kindred, ND. Truleg g 1917 m Clara ... (gullbryllaup i 1967) og busett i Canada som H. Torpe.
5. Barbro Olsdtr. Vestenfor Haugo 20.03. 1885-
Gm Svein Syverson Haugo. Sjå eige hushald.
6. Torstein Olson Vestenfor 08.06. 1888-
Busett i Am.
*Barn elles
1. Ola Olson Torpehagen 02.03. 1857-
Foreldre: Ola Olson Sirerudningen m/ Anne Halvorsdtr. Torpehagen.

Birgit og Ola gifte seg i 1872. Dei overtok garden utan heimel kring 1874. Sonen Ola overtok i 1904.