Storedalshaugen gnr. 6 bnr. 8
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Storedalshaugen gnr. 6 bnr. 8-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Storedalshaugen/Plassen vart frådelt Storedal i 1900. Bruket var også kalla Randehaugen. (jfr. Ola Antonson Randen)

{528} År: 1900

Jørand Olsdtr. Storedalsplassen Plassen 20.11. 1859-1944
Foreldre: Ola Olson Storedalsplass og Birgit Henriksdtr. ... .

Jørand var ugift og budde fyrst i ei stugu i Storedalsplassen. Då bror hennar selde stugu flytte Jørand inn hjå Ola Antonson Randen i Randehaugen.
    Etter at Ola Antonson gjekk bort fekk Jørand sett opp ei stugu nedanfor vegen til Storedal. I FT 1900 var ho 'jordbrukerske og husmann med jord'.