Torpehaugen gnr. 7 bnr. 9
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Torpehaugen gnr. 7 bnr. 9-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Torpehaugen var husmannsplass under søre Torpo, frå 1915 tilhøyrer bruket garden Skjerping. Truleg var plassen også kalla Kåre-plassen.
    I dag står den gamle låven til nedfalls, og det syner ei stugutuft med kjellar.
    Den gamle stigen frå Torpo til Guttormsplassen går like forbi Torpehaugen.
   

{561} År: 1820c

Tor Tolleivson Rust Haugo 1778-
Foreldre: Tolleiv Nilsson Brunvoll Arnegard-Nes Rust og Birgit Steingrimsdtr. Hoftun Rust.
Gm Margit Syversdtr. Helling? Haugo 1773-1858
Foreldre: Syver ... . (ukjent)
*Barn
1. Tolleiv Torson Haugo Kræmarslåtta 23.11. 1806-1891
G 1836 m Olaug Hermundsdtr. Larsplass. G 1859 m Ågot Olsdtr. Opheimsjordet. Sjå Kræmarslåtta, gnr. 11/7.
2. Syver Torson Haugo Torpehaugen 23.09. 1811-1895
G 1837 m Gjertrud Olsdtr. Sataslåtta. G 1857 m Ingeborg Olsdtr. Plassen. Sjå neste hushald.
3. Anne Torsdtr. Skriudalen 28.09. 1815-

Tor arbeidde hjå C. Robert i Hurum i 1830-åra. Han fann eit gullurkjede under åkerbråt der. Då Tor ville selja kjedet i Drammen, vart det politiavhøyr. Han var i Bergen stift under denne saka i 1836.
    Tor var husmann frå 1822.
    I 1850 var Margit Syversdtr. gamal og skrøpeleg. Den eine sonen var husmann under Nubgarden, den andre var i Haugo. Tor og sonen hadde kvar si ku, og dei bygsla eit jordstykke på Leikvollo. I 1850 vart far og son tiltala for å ha teke for på Opheimstølane. Det var vårknipe, og dei hadde sopt saman slikt som låg att i luene såpass at det vart ein kjelke med skrapfor/sengehalm.
   

{562} År: 1854

Torstein Knutson Medhus Skjerping 05.02. 1809-1897
G 1845 m Margit Eiriksdtr. Opheim(sjordet). Sjå Skjerping, gnr. 12/6 og Torpehaugen. Foreldre: Knut Olson Medhus og Guri Olsdtr. n Opheim.

Torpehaugen vart liggjande under Skjerping fram til 1915.
    Ifylgje FT 1865 vart desse bruka brukt under eit: "Skjerping 44, Sireøen 29f, Skomagermoen 45c, Torpeslåtten 26a, Nyhus 36a, Gamlid 101b."
    Torstein bygsla bort bruket til 'Syver Trondson' før 1860. Men det skal vel vera 'Syver Torson'.

{563} År: 1860c

Syver Torson Haugo Torpehaugen 23.09. 1811-1895
Foreldre: Tor Tolleivson Rust (Gol) Haugo og Margit Syversdtr. Bråten.
Gm Gjertrud Olsdtr. Holeplass Haugo 18.12. 1807-1856
Foreldre: Ola Olson Viskeplassen Sataslåtta Holeplass og Rangdi Gunvaldsdtr. SundreHagen.
Gm Ingeborg Olsdtr. Nyhusmoen Torpehaugen 24.06. 1810-1889
Foreldre: Ola Syverson Ottarplassen Nyhusmoen og Kari Endresdtr. Spelemannsmoen.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Tor Syverson Haugo Sletten 20.04. 1838-1907
G 1872 m enkje Birgit Hermannsdtr. Sveinsrud Sletten, gnr. 22/47.
2. Margit Syversdtr. Haugo 11.12. 1841-
I 1881 fekk Margit attest for utreise til Kristiania.
3. Ola Syverson Haugo Guttormsplass 06.08. 1843-
G 1892 m Ragnhild Herbrandsdtr. Guttormsplass, gnr. 12/2.
4. Tolleiv Syverson Haugo 30.06. 1846-1915
Ug. 'Fjantete dreng' på legd. Død som fattiglem.
5. Ola Syverson Haugo 02.04. 1854-
Truleg var Ola og systera tenestfolk på Brynøen i Asker i 1865. Til Am. i 1884:

Syver var husmann på Torpehaugen, han hadde kontrakt på levetida.
    Syver livnærde seg av nokre slåtter under Leikvoll i 1845. Han vart attgift 1857 med Ingeborg Olsdtr. Plassen. Ho hadde dattera Kari f. 1834 med bror til Syver, Tolleiv Torson Haugo.