Leistehaugen gnr. 7 bnr. 13
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Leistehaugen gnr. 7 bnr. 13a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Leistehaugen var ein plass under Torpo. Namnet på plassen kjem av skomakaren Helge Martinson Storedalsplassen som vart kalla Leiste-Holgji.
   

{585} År: 1895c

Helge Martinson Storedalsplass Leistehaugen 07.12. 1852-1923
Foreldre: Martin Mikkelson Ulshagaplassen Storedalsplassen og Ingeborg Olsdtr. Storedalsplassen.
Gm Birgit Håkonsdtr. GråbeinHaugo Leistehaugen 02.12. 1849-1909
Foreldre: Håkon Håkonson Haugo og Guri Olsdtr. Opheimsjorde.
Gm Ambjørg Gunnarsdtr. Lappegard Storedalsplassen 02.05. 1854-1939
Foreldre: Gunnar Syverson Lappegard og Ragnhild Olsdtr. Grøvo Havarsgard.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Ola Helgeson LeisteHaugen 05.09. 1890-1978
Ola vart kalla Leiste-guten, og var litt kleis. Ei tid budde han hjå gommo i Gråbeinhaugo. Dei budde i kleven i gamlestugu, og der var det snautt. Ola sa det slik: 'Dæ e mange som era fattig, me era fattig, og Gjæssa (kjeringa i Gjerda) er fattig'.
    I 1897 kom der ny eigar i Gråbeinhaugo, skreddaren Halvor Oleivson. Leiste-guten likte ikkje dette. Han fortalde sjølv korleis han ville ta i mot skreddaren. Han prata noko utydeleg, men orda fall om lag slik: 'E ska brøte sundt alnemålet ditt, eg ska klyppe sundt minstrudn dine, stigge Oleivs-Halvor!' (1773)
    I 1900 budde han hjå foreldra i Leistehaugen. Ola var sjuk ei tid, dei siste åra var han på Bygdaheimen.
2. Birgit Helgesdtr. LeisteHaugen Tollerud 1890.-
Gm ... Tollerud. (Ved Drammen.)

Helge og Birgit gifte seg i 1890. Ho hadde to barn frå før, sjå Haugo, gnr. 22/3.
    Holge var skomakar, og vart såleis kalla Leiste-Holge. Dette oppnamnet fylgde også ungane.
    I 1891 var Helge og Birgit inderstar på Skjerping, ein gong før 1900 var dei komne til plassen som fekk namnet Leistehaugen.
    Helge gifte seg opp att 1912 med Ambjørg Gunnarsdtr. Dei budde også i Kvelvo i Vats.