Skogheim gnr. 8 bnr. 30
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Skogheim gnr. 8 bnr. 30-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket Skogheim vart frådelt Hagen i 1934. Her fødde dei 2 kyr og 1 ungfe.
    Areal 1995: dyrka jord 15 mål som vert lånt bort, anna areal 5 mål, produktiv skog 100 mål. Våningshus bygt 1936, påbygt 1989, driftsbygning 1944.