Slåtterone gnr. 9 bnr. 10
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Slåtterone gnr. 9 bnr. 10-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Plassen Slåtterone ligg ved sida av Kræmarslåtta. Den vart brukt under Bråten ei tid.
    Stugu i Slåtterone vart rive omlag 1970. Slåtterone vart delt i to då ny riksveg vart bygd kring 1980.

{683} År: 1885

Ola Olson Bruteigen Slåtteroen 29.06. 1869-1949
G 1896 m Ingeborg Helgesdtr. Tufteslåtta. Foreldre: Ola Herbrandson Bruteigen og Kari Tolleivsdtr. Haugo.

Ola og Ingeborg gifte seg i 1896. Om ungane, sjå NubgardsBråten, Bråten, gnr. 11/3.
    Ola og Ingeborg kjøpte nedre Sletto i 1918.