Lundgrein gnr. 10 bnr. 21
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Lundgrein gnr. 10 bnr. 21-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket Lundgrein vart kalla Nyhusflåte då det vart frådelt Nyhus i 1895. Eigedomen har også ein del frå Søre Torpo med gnr. 9/4.
    Areal: ca. 12 mål dyrka jord. Stugu og uthus er bygde om lag 1938.
    Lundgrein fylgde Torpo handelstad fram til 1937. Etterkvart vart det pensjonatdrift på bruket.
   

{759} År: 1895


Sander Tufto kjøpte Nyhusflåte i 1895 og brukte det under handelstaden på Skjerping. Handelsmannen Knut Dusegard selde bruket til Sigurd E. Opheim i 1937.