Slåtta gnr. 10 bnr. 38
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Slåtta gnr. 10 bnr. 38-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Slåtta er eit småbruk som vart frådelt Kringla i 1940. Areal 1995: dyrka jord 8 mål som vert lånt bort, anna areal 5 mål. Våningshus bygt 1941-45, driftsbygning 1950-52.