Bruteigen gnr. 11 bnr. 12
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Bruteigen gnr. 11 bnr. 12-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bruteigen vart frådelt Nubgarden i 1918. Eigedomen vart selt og slege saman med naboeigedomen Vangen.
   

{800} År: 1890c

Ola Herbrandson Sirerudningen Bruteigen 19.08. 1847-1938
Foreldre: Herbrand Olson Ivarslien Sirerudningen og Kari Solvesdtr. Kanafetmyrane.
Gm Kari Tolleivsdtr. Haugo Bruteigen 23.05. 1834-1912
Foreldre: Tolleiv Torson Haugo (ungkar) og Ingeborg Olsdtr. Plassen frå Gol.
*Barn
1. Ola Olson Bruteigen Slåtteroen 29.06. 1869-1949
G 1896 m Ingeborg Helgesdtr. Tufteslåtta. Sjå Bråten, gnr. 11/3, nedre Sletto, gnr. 15/2 og Slåtterone, gnr. 9/10.
2. Herbrand Olson Bruteigen Bruteigen 29.06. 1869-1937
Gm Mary Hagen, Gol. Barn: Adolf 1894-1969 gm Dina Tormodsgard, Carrie 1897- gm James Curren, Randi 1901- gm George French, Inga 1907- gm Edwin Elfstrøm, Ole 1910- gm Mary Sidler, Berta 1914- gm Charles smith, Margaret 1916- gm Patrick Kellher, Herbert 1921- gm Marion Dongelat. (792)
    Til Am. i 1892. Kalla seg Henry Olson i South Creek, S-Dakota.
*Barn elles
1. Tolleiv Herbrandson Haugo Skjerpinghaugo 29.03. 1862-1880
Foreldre: Kari Tolleivsdtr. Haugo og Herbrand Ellingson Musehaugen frå Gol.

Ola og Kari gifte seg i 1869. I 1875 var Kari Tolleivsdtr. ugift sypike og husmandskvinne' med sønene Tolleiv, Herbrand og Ola på Slåtta.
    Ola budde på Eiker kring 1876, men kom etterkvart heim att til Ål og budde i Bruteigen. Han var arbeidar eller "jordmann".
    Besteforeldra til Kari Tolleivsdtr. Bruteigen ( Kari T. Haugo 1834- ) budde på Larsslett, eit bruk inni skogen norda Brubakken T. Peishella derfrå ligg på Brubakken. Det var ein danseplass på Lars-slett, kona i Larsletten spelte på fele. (NU 25 - 1910)