Tollefsrud gnr. 11 bnr. 15
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Tollefsrud gnr. 11 bnr. 15-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tolleivsrud er eit jordstykke nedanfor vegen midt i Torpo sentrum. Tolleiv Olson Skjervheimhagen rudde og bygde opp bruket. Dermed vart namnet Tollefsrud.
    Areal 1995: dyrka jord 4,5 mål som vert lånt bort. Våningshus bygt 1923, rest 1973-80, låve og fjøs 1923, stabbur 1942.