Kristmoen gnr. 12 bnr. 12
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Kristmoen gnr. 12 bnr. 12-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tidlegare var bruket kalla Skomakarmoen/Skjerpingmoen. Bruket etterkvart namnet Kristmoen etter husmannen Kristen Knutson. Eller 'Kristenmoen' som det vart i kyrkjeboka. Bruket ligg ved riksvegen og grensar mot Sørbøen-eigna.
    I 1829 fekk Holge Halvorson Grastauren skøyte på 'Skjerpingmoen' og Baustedokken (I Ridalen). Me kjenner ikkje tidlegare husmenn på plassen.
    Areal 1865: 6 mål dyrka, 16 mål naturleg eng. Avling: 2 tunner bygg og 2 tunner potet.
    Areal 1995: 10 av 15 mål er dyrka. Bruksrett på 100 mål prod. skog.
    Våningshuset er bygt 1932, låve med stall 1934, fjøs 1910, hønsehus 1939.
   

{855} År: 1829

Holge Halvorson Bjørøyslåtta Bæra 14.05. 1797-1860
Foreldre: Halvor Herbrandson Bjørøyen Sire og Ingrid Holgesdtr.
Gm Ingeborg Olsdtr. Sehl Bæra 27.04. 1806-1850
Foreldre: Ola Tolleivson Opsata Sehl og Haldis Halvorsdtr. Sehl.

Holge og Ingeborg gifte seg i 1827. Barn: sjå søre Bæra. Holge kjøpte plassen Skomakarmoen under Skjerping og stølen Baustedokken i Ridalen 1829 for 200 spd. Baustedokken ligg lognt til i skogen like nord for Bausta i Ridalen. Her viser det spor etter åkredrift og i alle fall 3 tufter. Baustedokken vart bygsla bort til Nils Torson Storlien i 1842. Holge og Ingeborg reiste til Amerika i 1850: Paint Creek, Iowa.
   

{856} År: 1839

Per Ivarson Opheimsjorde Skjerpingmoen 11.02. 1798-1855
Foreldre: Ivar Olson Opheimsjorde og Kristi Guttormsdtr. Bergsgard.
Gm Borghild Torsteinsdtr. Sando Skjerpingmoen 07.02. 1796-1856
Foreldre: Torstein Halvorson Sando Sandelien og Margit Torkjellsdtr. nordre Tveito.
*Barn
1. Randi Persdtr. Skjerpingmoen 05.04. 1830-1834
Kikhoste.
2. Torstein Person Skjerpingmoen 30.11. 1835-1924
G 1869 m Anne Olsdtr. Gunhildsgardsjordet.
    Jordarbeidar og sylvsmed i Sletto 1900. Torstein var flink smed og gjørtlar, han laga svistemplar (med namn på ) for mange bønder. Kjøpte i 1883 Sletto, ein heimstøl i Nærsetlia.
3. Ivar Person Skjerpingmoen Smedplassen 11.04. 1839-1922
G 1873 m Haldis Olsdtr. Nupestølen. Sjå Smedplassen.

Frå 1839 hadde familien til Per Ivarson og Borghild Torsteinsdotter tilhald på Skjerpingmoen. Per og Borghild gifta seg i 1836. Borghild tente på "Ladegårdsøen" (Bygdøy) i 1820.
    Denne familien flytta mykje: 1835 Nyhusslåtta; 1839 Skjerpingmoen; i Baklien frå før 1855. Som enkje var Borghild i legd på Kortgarden fram til ho døydde i 1856.

{857} År: 1840

Halvor Jakopson Rukke Skjerpingmoen 10.04. 1802-1867
Foreldre: Jakop Olson Rukke og Margrete Fingarsdtr. ... , Nes.
Gm Guri Håkonsdtr. Medgarden Rukke 11.08. 1805-1900
Foreldre: Håkon Bjørnson Sata Medgarden Gunhildgard og Birgit Håkonsdtr. Opheimsåsen.
*Barn
1. Birgit Halvorsdtr. Skjerpingmoen Brubakken 14.02. 1835-1914
Var g 1853 m Knut Eirikson Lien. Sjå Lyatun, gnr. 9/28b. Ho og barna flytta heimatt før 1865.

Nils Håkonson Ruud kjøpte Skjerpingmoen i 1840, men selde att same året. Guri og Halvor gifte seg i 1834. Dei kjøpte Skjerpingmoen i 1840.
    Halvor var omgangs-skulelærar frå 1832. Han var visstnok flinkare til å skrive fine bokstavar enn til å undervise. Lærar i Torpo frå 1841. Det kom framlegg om å setja ned løna hans frå 16 til 12 skilling dagen, han sat og sydde klede i skuletida. (1419) Halvor på si side klaga over omgangsskule-ordninga. Medan han heldt skule, arbeidde dei vaksne på garden med spinning, saging og filing. Elevane hadde ikkje lett for å samle tankane under slike tilhøve.

{858} År: 1874

Gro Larsdtr. Guroplass 24.10. 1842-
Foreldre: Lars Asleson Holterudningen Guroplass og Guri Håkonsdtr. Guroplass.
*Barn elles
1. Ola Håkonson Rime Skjerpingmoen 22.02. 1867-
Foreldre: Håkon Olson ... (Brenno) og Gro Larsdtr. Guroplass. Sjå neste hushald.
2. Hermann Ellingson Rime Skjerpingmoen 26.02. 1869-
G 1892 m Birgit Olsdtr. Skrindo. Barn: Gro 1892- ; Anne 1893-; Guri 1895- . Dei budde på Skjerpingmoen sist på 1800-talet.
    Foreldre: Elling Syverson Tørrisdokken frå Gol og Gro Larsdtr. Guroplass.
3. Jens Friis __.__. 1875-
Gm ... ... . Jens var elev ved Andersen's Middelskole i Kr.ania i 1891. Jens var 'dattersønn' i 1891. Elektroteknikar i 1900.
    Foreldre: professor Jens Friis, (Førde), Kr.ania og Gro Larsdtr. Guroplass.

I 1869 var Gro Larsdtr. inderst på Fly (Rime). Gro kjøpte Kristmoen for 260 spd i 1874. I 1875 var ho tenestjente hjå professor Jens Friis (frå Førde) busett i Munkedamsveien 25 i Kr.ania. (Sidan på Balkeløkken). Ikkje funne i FT 1900.

{859} År: 1888c

Ola Håkonson Rime Skjerpingmoen 22.02. 1867-
Foreldre: Håkon Olson ... (Brenno) med Gro Larsdtr. Guroplass.
Gm Anne Halvorsdtr. Nyhus Torpeslåtta 08.08. 1869-1891
Foreldre: Halvor Eilevson Nubgarden Nyhus og Guri Torsteinsdtr. Skjerping.
*Barn
1. Halvor Olson SkjerpingMoen 28.03. 1888-1963
G 1916 m Hansine Andersdtr. Grøte. Sjå eige hushald.
2. Gro Hermannsdtr. Skjerpingmoen 29.03. 1892-
Gro reiste til Kr.ania om lag 1906.

Ola forpakta Skjerpingmoen frå omlag 1888. Anne og Ola gifte seg i 1889.

{860} År: 1894

Knut Amundson Dekko 11.04. 1861-1943
Foreldre: Amund Olson Perplass Dekko og Rønnaug Knutsdtr. Dekko.
Gm Anne Tomasdtr. Bergahagen Dekko 15.01. 1860-1935
Foreldre: Tomas Olson Skjervheimshagen Bergahagen og Birgit Eilevsdtr. Toreplass.
*Barn
1. Birgit Knutsdtr. Kristenmoen Kvammen 07.02. 1888-1978
G 1929 m Tolleiv Olson Kvammen, gnr. 29/1.
2. Amund Knutson Kristenmoen Myro 04.02. 1890-1977
G 1916 Strømsø m Margit Jensdtr. Kanafetmyro. Sjå Myro.
3. Tomas Knutson Kristenmoen 05.04. 1893-1964
Gm Guri Svarteberg. Sjå neste hushald.
4. Rønnaug Knutsdtr. Kristenmoen Ottesen 26.09. 1896-1977
Gm Emil Ottesen, Lørenskog 1896-1977. Barn: Otto Kjell 1921- 2000 gm Olga Torstensen, Sokna (to barn).
5. Knut Knutson Kristenmoen 20.09. 1899-1983
Ugift. Arbeidde på Tingvollsaga i alle år.
6. Kari Knutsdtr. Kristenmoen Dalen 28.11. 1903-____
G 1940 Nes m Arnfinn Toreson Spildrejorde Dalen. (Skogsarbeidar.) Barn: Anne Eli 1942- g 1962 m Egil Alfred Hovde (ingen barn). Budde på Dalen i Nes.

Knut og Anne gifte seg i 1888. Knut kjøpte Kristmoen for 1400 kr i 1894. Han var bonde og arbeidde dessutan for Husfliden.