Haugen gnr. 12 bnr. 14
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Haugen gnr. 12 bnr. 14-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Skjerpinghaugen vert kalla Haugen i dag. Skjerpinghaugen ligg på nordsida av riksvegen mellom Rangdiplassen (Bergunn) og Skomakarmoen.
    Skjerpinghaugen var opphavleg husmannsplass. I 1849 vart plassen frådelt Koddemoen som eige bruk.
    Areal 1865: 7 mål dyrka, 24 mål naturleg eng. Avling 6 tunner bygg og 9 tunner potet.
    Areal 1995: dyrka jord 14 mål og anna areal 11 mål som vert leigd bort, produktiv skog 50 mål. Våningshus bygt 1919, påbygt og rest. 1989, kårhus 1988, driftsbygning 1948, gamalt loft, påbygt 1926.

{863} År: 1820c

Torkjell Syverson Skjerping Haugen 1790-1866
Foreldre: Syver Olson Skjerping Sundbrei og Torand Torkjellsdtr. Hagen.
Gm Sissel Eiriksdtr. Brattegard Haugo 1791-1876
Foreldre: Eirik Olson Løkensgard Brattegard og Birgit Sevatsdtr. Settungsgard.
*Barn
1. Syver Torkjellson Haugo Holo 25.08. 1827-1905
G 1854 m Margit Eiriksdtr. Presteikrene. Sjå søre Svillegarden/ Holo, gnr. 51/3.
2. Eirik Torkjellson Haugo SørbøensBerget 30.05. 1830-1860
G 1856 m enkje Margit Eiriksdtr. Nedreskorr Berget, gnr. 23/12.
3. Birgit Torkjellsdtr. Haugo Granlien 13.04. 1833-1898
G 1860 m Knut Hermannson Sveinsrud Granlien, gnr. 11/2, Sveinsrud, gnr. 17/1 og Vesledal, gnr. 7/1.

Torkjell var ute i krigen 1807-14. Han var sterk, djerv og storvoksen og gjekk som frikar.
    Torkjell og Sissel flytta mykje: Haugo/Skjerpinghaugen og øvre Brattegard. Han var på full legd i Torpo 1848-51.
    Torkjell vart krøpling på sine gamle dagar.

{864} År: 1828

Henrik Asleson Ruud SkjerpingHaugen 1770-1850
Foreldre: Asle Syverson Ruud (Liagardane) og Birgit Sveinsdtr. Sando.
Gm Sunnev Torkjellsdtr. Sire Kringla 1770-1841
Foreldre: Torkjell Olson Svarteberg Storlien Øvre Sire og Margit Syversdtr. Sire.

Henrik og Sunnev gifte seg i 1828. Dei hadde ingen barn saman, men Henrik hadde dottera Kristi f. 1803 med Kari Nilsdtr.Gullhagen Sata. Sunnev var enkje etter Ola Olson Opheim Kringla.
    I 1803 selde Henrik Asleson Sando og syskena odelsretten til Bomberud for 45 rd.
    Han bygsla 'Skjerpingmoen' (!) på livstid i 1828. Årleg leige: 3 bismarpund smør, 3 stk. gamalost, 3 stk. sureprim-ostar, 2 tunner korn.

{865} År: 1849

Eirik Olson Skjerping 13.05. 1792-1863
G 1825 m Sissel Knutsdtr. Kolsrud. Foreldre: Ola Olson Storedal Skjerping og Birgit Embriksdtr. Ellingsgard/Lien.

Eirik kjøpte Skjerpinghaugen hjå broren Ola Olson på Koddemoen i 1849. Sjå meir under Skjerping.

{866} År: 1854

Svein Olson Tretterudhaugen SkjerpingHaugen 08.08. 1821-1896
Foreldre: Ola Tomasson Skjerping (Tjyruhjalldalen )Tretterudhaugen og Ingeborg Sveinsdtr. Opheimsjorde.
Gm Birgit Larsdtr. Ruud 20.06. 1828-1912
Foreldre: Lars Nilsson Ruud og Kari Olsdtr. Skjervheim.
*Barn
1. Ingeborg Sveinsdtr. SkjerpingHaugen 01.08. 1855-1922
G 1880 m Solve Sveinson Torpo i Am. Barn: Bertha Caroline 1882-1933 gm Peder Hovde, gm John Eastwood; Sophia 1883-1957 gm Erick Wigesland; Thilda Louise 1888-1895; Simon 1890-1951; Selma Ingena 1893-1905. (1208)
    I 1880 fekk ho utflyttingsattest.
2. Lars Sveinson SkjerpingHaugen 28.08. 1857-1949
Gm Margit Halvorsdtr. Haugo 1859-1931. Barn: Selma gm Emil Lerud, Home Lake Township, Norman Co, MN; Henry soldat i 1. verdskrigen, sidan sauefarmar i Montana; Bertha gm Ingvald Hanson, Twin Valley, MN; Louis ....-1921; Gina død ung; Gina Haugen gm Oscar Hilmo; Sophia gm James McDonough, St.James, Michigan; Simon død ung.
    I 1880 fekk Lars utflyttings-attest til Am. Det vart fortalt at Lars måla Amerikakista si ferdig fire år før: 'Lars Svenson Aar 1876 Northfield: Rice Co., Minnesota (Nerstrand) America'. Men så vart reisa utsett nokre år.
    Lars og Margit hadde avtala giftarmål før han reiste. Og då han hadde lagt opp pengar til billett, så reiste også Margit til Amerika. Margit og Lars farma i Rockwell Township, Norman Co, MN. (J. Marler) Jfr. Artikkel om 'The Lars Haugen Family' i Norman County, Minnesota history.
3. Kari Sveinsdtr. Skjerpinghaugen 31.03. 1861-1904
Ug. Dagarbeiderske. Barn m/Halvor Oleivson Bråten: Lars Halvorson 1886-1973, sjå barnebarn.
4. Ola Sveinson SkjerpingHaugen Løyte 29.07. 1866-1920
G 1892 m Ingebjørg Olsdtr. Løyte, sjå gnr. 25/2.
*Barnebarn
1. Lars Halvorson Haugen ...... 1886-1973
G 1916 m Birgit Mikkelsdtr. Storedal 1890-1930. Barn: Kari 1917- gm Henry Eriksen, Røyken (5 barn); Margit 1920- g 1948 m Johan Andreas andersen, Røyken (2 barn); Martin 1922- ug. verksmester i Oslo; Harald 1927- elektromontør, gm Else Nilsen (1 barn). (1345) s 491
    Foreldre: Halvor Oleivson Bråten (ungkar) og Kari Sveinsdtr. Medhushaugen.
    Birgit og Lars budde i Vearhagen i Røyken.

Birgit og Svein gifte seg i 1855. I unge år var Birgit i tenest på garden Ungersnes i Enebakk.
    I 1865 var dei på Koddemoen. Og i 1891 var Svein korgmakar og budde i Medhushaugen.

{867} År: 1860c

Lars Olson Bakken SkjerpingHaugen 24.09. 1844-1928
Foreldre: Ola Larsson SataBakken og Birgit Torsteinsdtr. søre Torpo-Sataøyen.
Gm Anne Olsdtr. Tormodsgardsjordet Skjerpinghaugen 14.11. 1846-1897
Foreldre: Ola Botolvson Tormodsgardsjorde og Anne Larsdtr. Bakken.
*Barn
1. Birgit Larsdtr. SkjerpingHaugen Skjerping 03.04. 1869-1960
G 1886 m Knut Torsteinson Skjerping Rangdiplass. Sjå Bergunn, gnr. 12/17.
2. Anne Larsdtr. SkjerpingHaugen Haugen 10.07. 1871-1957
G 1896 m Hermann Syverson Opheimshaugen, gnr. 22/63.
3. Ola Larsson SkjerpingHaugen 18.01. 1874-1906
Ola dreiv stor forretning med slaktefe i Kr.ania. Han omkom eller vart myrda i 1906.
4. Ola Larsson SkjerpingHaugen 08.04. 1876-1891
5. Lars Larsson SkjerpingHaugen 08.05. 1879-
Fehandlar på Helling i 1900, fehandlar i Kr.ania i 1907.
6. Birgit Larsdtr. SkjerpingHaugen Turkarstad 10.04. 1882-1951
G 1911 m Ola Sindreson Turkarstad, gnr. 91/2.
7. Herbrand Larsson SkjerpingHaugen 15.04. 1885-1952
Gm Emma Olson (Dotter til Arne Olson Smedsplassen og Birgit Embriksdtr. Kapteinstølen). Barn: Lloyd ....- ; .... ....- gm ... Freeman.
    Til Am. i 1904: Lake Park. Direktør for kyrkja i Lake Park.
8. Torstein Larsson SkjerpingHaugen 04.04. 1888-1891
9. Ola Larsson Haugen 30.01. 1892-
G 1918 m Kristi Syversdtr. Skarsgard. Sjå eige hushald.

Anne og Lars gifte seg i 1869. Dei kom sidan til Smedjordet i Opheim.
    Mehlum skreiv i bladet NU: 'Lars O. Haugen på Torpemoerne kjøpte Haugen i Opheimsgrenden for 2100 kr. Lars Haugen hadde arvet en betydeleg formue etter sønnen sin, Ole Haugen som omkom for eit par år siden i Oslo.'