Støen gnr. 12 bnr. 26
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Støen gnr. 12 bnr. 26-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Synst på Skjerpingjordet ligg jordstykket eller småbruket Støen. Det vart frådelt Skjerping kring 1918.
    Areal: dyrka jord 10 mål, det meste vert lånt bort, produktiv skog 62 mål. Medrekna er og den attgrodde husmannsplassen Haugen og Sireøyen. To våningshus, bygde 1918 og 1960, garasje/vedskåle 1994.