Rikansrudteigen gnr. 15 bnr. 16
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Rikansrudteigen gnr. 15 bnr. 16-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Småbruket Rikansrudteigen ligg i halla sør ned for Rikansrud.
    Rikansrudteigen vart frådelt bnr. 1 og 7 i 1914. Areal: dyrka jord ca. 12 mål dyrka og 40 mål skog.
    Husa er: stugu, uthus frå 1918 og loft frå 1925.
    bnr. 17 Ringhovdstølen frådelt 1941. eigar Egil Olav ruud
    Det var ingen støl til bruket. Torstein Teigen kjøpte heimstøl på Rauset og langstøl på Breiset i 1958. I dag er det ikkje dyr på bruket, men eigaren onnar og sel foret.