Ruud, nordre gnr. 18 bnr. 1
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Ruud, nordre gnr. 18 bnr. 1a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Under delinga av garden i 1840 vart den vestre delen ('nordre') fråselt til Embrik Olson Opheim. Det er uvisst om han sette opp hus på denne garden.
    Desse eigedomane vart frådelt Nordre Ruud: Haugaåkeren bnr. 2 (idag under Nordre Helling); Åker bnr. 4 (idag under Helling); Kallåkeren bnr. 5 (under Søre Ruud); Gaurhovdstølen bnr. 6 (under Sveinsgarden); Gjøta bnr. 7 (under Gjøta bnr. 13); Åker og slåtteland bnr. 8 (under Torpo).

{1017} År: 1840

Embrik Olson Opheimsjorde Ruud 24.07. 1803-
Foreldre: Ola Nilsson Medhushagen Rudningen Opheimsjorde og Birgit Embriksdtr. Opheim.
Gm Guri Torkjellsdtr. Opheim Øraker 06.07. 1811-
Foreldre: Torkjell Olson Tistilsgard Opheim Vesledalstugu og Ingeborg Torsteinsdtr. Opheim Vesledalstugu.
*Barn
1. Ola Embrikson Ruud 23.08. 1840-1847
2. Torkjell Embrikson Ruud 01.08. 1842-1843
3. Torkjell Embrikson Ruud 15.10. 1844-1846
4. Ingeborg Embriksdtr. Ruud Øraker 26.07. 1847-
Gm Ola Olson .... frå Hemsedal, bonde på Øraker i Lomen i V-Slidre. Barn: Guri ....- , Embrik ....- ; Birgit ....- ; Ola 1875- ; ... .
5. Ola Embrikson Ruud 03.09. 1850-1852
6. Birgit Embriksdtr. Ruud 29.06. 1853-
Birgit vart truleg med foreldra til Valdres i 1858.

Embrik og Guri gifte seg i 1839. Embrik Olson Opheim kjøpte nordre Ruud i 1840.
    Embrik og Guri flytte til dottera Ingeborg på Øraker i Vestre-Slidre omlag 1856, fekk fleire barn der. Dei var kårfolk på Øraker i 1865. Svigersonen Ola Olson Jordheim (halling) hadde sonen Embrik som tok over i 1899. (Vestre Slidre s 147)
   

{1018} År: 1855c

Tor Eirikson Lien Ruud 02.10. 1824-1878
Foreldre: Eirik Asleson Hesla Lien og Astrid Torsdtr. Hoftun. (Gol V s 99)
Gm Randi Sveinsdtr. Løken Ruud 03.07. 1828-1911
Foreldre: Svein Olson søre nedre Løken og Guro Bjørnsdtr. .. (Hems. s 157)
*Barn
1. Astrid Torsdtr. Ruud Lappegard 25.01. 1856-1933
G 1876 m Knut Anderson Sire Lappegard. Barn: Guri (Julia) 1877- ; Anders 1878- ; Randi 1880- ; Tor 1882.
    Barn i Amerika: Ole 1885- ; Betsy 1886-1895; Gunda 1888- ; Eric 1889- ; Oscar 1892- .
    Til Am. ca 1884: Wyndmere, ND. (1491)326
2. Guro Torsdtr. Ruud Tryhus 23.08. 1859-1941
G 1881 m Lars Anderson Tryhus 1860-1934.
    Barn: Andres 1884-1884; Sigrid 1882-1968 gm Ruben Wilbert Meadows (2 barn); Randi 1885-1892; Thor 1887-1888; Thor 1889-1944 gm Florence Qualey (3 barn); Knut 1889-1914 ug.; Eric 1891-1978 gm Magdalena Guthmueller (5 barn).
    I USA:
    Lillian 1894- 1982 gm James S. Mcleod (2 barn); Bernhard 1895-1896; Blanch 1897-1897; Blanche 1898-1987 gm James McGogy; Maurice 1903-1940; Jessie Florence 1905-1971 gm Harry Clarence Ritter (2 barn); Violet 1906- . (1501)
    Lars og Guro dreiv Teigen nokre år, selde og drog til Am. i 1893. Farma ved Davenport, ND. ("Tryhus-slekt" av Kjell Sørbøl). (1491)326
3. Ingeborg Torsdtr. Ruud Turhus 14.08. 1862-1940
G 1890 m Arne Person Turhus. Barn: Peder 1890- ; Randina 1892- .
    Til Am. 1893. Dei farma ved Davenport, ND. (1491)326
4. Gunhild Torsdtr. Ruud Sletten 09.02. 1865-1956
G 1890 m Embrik Torson Sletten, bonde på søre Hesla, Gol. Barn: Tor 1888- til Am.; Tore 1891- til Am.; Birgit 1892- ; Jon 1894- ; Svein 1896- ; Rangdi 1898- ; Olaf 1899- til Am. ; Astrid 1901- til Am.; Sissel 1903- ; Erik 1906- ; Ingvald 1912- . (1491)326

Tor og Randi gifte seg i 1855.
    Helsa svikta for Tor. Han selde ut garden nordre Ruud i smått kring 1866. Sidan budde han i ei stugu i søre Ruud. Han vart kalla "Tor ni stugu'n". (Ål III s 199)
    Tor kjøpte Teigen og Ottargarden på Rotneim i 1875 og flytte dit.