Rudsgjøta gnr. 18 bnr. 13
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Rudsgjøta gnr. 18 bnr. 13-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gjøta eller Rudsgjøta var fyrst husmannsplass. Bruket vart frådelt 1876, og er halvparten av det opphavlege bnr. 7 Gjøta. Rudsgjøta ligg opp mot åsbrotet. I dag ligg bruket under Hjallen. Det syner tufter, og det er reistar av ein gamal låve som er til nedfalls.

{1025} År: 1844c

Astrid Håkonsdtr. Torsteinslåtta RudsGjøta 21.02. 1822-1884
Foreldre: Håkon Håkonson Ruudseie Torsteinslåtta og Guri Knutsdtr. Vøllo (Hemsedal).
Gm Eivind Torson Medgard RudsGjøta 12.03. 1812-1856
Foreldre: Tor Eivindson Strand (ungkar) og Ågot Johannesdtr. Gunhildgard.
Gm Ola Eirikson Barskrind RudsGjøta 14.12. 1818-1862
Foreldre: Eirik Syverson Barskrind og Birgit Knutsdtr. Gro (Gol).
*Barn i fyrste ekteskap
1. Johannes Eivindson RudsGjøta 07.08. 1845-1921
Ug. I 1891 var han skomakar og slåttekar i losji på Barskrindhaugen. FT 1900: "lever af formue". Død som fattiglem.
2. Håkon Eivindson RudsGjøta BarskrindGjøta 10.03. 1848-1933
G 1878 m Margit Torkjellsdtr. Kjellargardsjøta. Sjå neste hushald.
3. Guri Eivindsdtr. RudsGjøta Vestenfor 08.11. 1855-1946
G 1881 m Ola Knutson Vestenfor. Sjå Vestenfor, gnr. 10/6.
*Barn i andre ekteskap
1. Birgit Olsdtr. RudsGjøta Nedreskår 17.05. 1859-1948
G 1883 m Eirik Nilsson Nedreskår. Barn: Nicolai ....-1914 gm Christine Larsson Dalen (Gol-slekt)(4 barn); Olaf ....-1944.
    Birgit reiste til onkel Tollef Haugeson i Am. i 1881. Dei farma i Caledonia. Ho vart tidleg enkje.
2. Ola Olson RudsGjøta 23.03. 1863-
I 1884 var Ola i MN. Ukjent lagnad.

Eivind og Astrid gifte seg i 1844. Eivind døydde som husmann i 1856. Astrid vart attgift med Ola i 1858.

{1026} År: 1878

Håkon Eivindson Rudsgjøta Barskrindgjøta 10.03. 1848-1933
Foreldre: Eivind Torson Gjøta og Astrid Håkonsdtr. Torsteinslåtta.
Gm Margit Torkjellsdtr. Kjellargardgjøta Rudsgjøta 29.10. 1838-1883
Foreldre: Torkjell Olson m/Mari Ørjansdtr. Kjellargardeie.
Gm Margit Halvorsdtr. Rikansrud Barskrindgjøta 19.07. 1851-1935
Foreldre: Halvor Olson Rikansrud og Guri Rasmusdtr. Storedal.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Astrid Håkonsdtr. Rudsgjøta 22.11. 1880-1883
*Barn i andre ekteskap
1. Eivind Håkonson Barskrindgjøta Rikansrud 26.07. 1887-1963
G 1913 Hønefoss m Turid Olsdtr. Gurigard. Sjå neste hushald.
2. Halvor Håkonson Barskrindgjøta 21.06. 1889-1975
G 1912 Hønefoss m Sissel Syversdtr. Haugo 1889-1979. Barn: Håkon 1912-1977 bonde på Stadum og Klokkerplassen i Hole, gm Anne Marie Hurum (2 barn); Olav 1913- overlærar, busett i Ås, gm Anny Galgeberg; Sigurd ....- død 11 år gamal; Margit 1918- budde i Eøyse, gm Birger Ruud (ingen barn). (Oppl. G. Bakke, Hole.)
    Halvor var skreddar. Dei kjøpte garden Stadum i Hole i 1916. Han var interessert i feavl og hesteavl.
3. Ola Håkonson Rudsgjøta Rikansrud 04.02. 1892-1971
G 1917 m enkje Ågot Syversdtr. Medhus Rikansrud. Sjå Rikansrud, gnr. 15/13.

Håkon kjøpte Rudsgjøta hjå mora for 400 kr i 1878. Margit Torkjellsdtr. døydde, og Håkon gifte seg opp att med Margit Halvorsdtr. i 1885. Håkon var skomakar.