Petterhaugen gnr. 19 bnr. 1
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Petterhaugen gnr. 19 bnr. 1a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Husmannsplassen Barskrindhaugen vart fyrst kalla Samuelshaugen, og sidan Petterhaugen. Dvs. plassen bar namnet til brukaren. I 1762 var ingen brukar her, truleg vart jorda nytta under Barskrind. Like eins var det i 1801. Men utpå 1800-talet var det ei rekkje brukarar her. Bruket vart nedlagt kring 1925 og ligg no under nordre Barskrind.
   
   

{1050} År: 1835

Petter Olson Hellingbrenna Barskrindhaugen 08.10. 1769-1857
Foreldre: Ola Toreson Medhushagen Hellingberget Brenna og Ingeborg Persdtr. Hellingberget.
Gm Anne Nilsdtr. Medhushagen Hellingbrenna 12.11. 1769-1851
Foreldre: Nils Olson Arnegard Medhushagen og Ingeborg Halvorsdtr. Opheimsjorde.

Ungane, sjå Hellingbrenna. Dei kom til Barskrindhaugen som husmannsfolk på sine gamle dagar. I 1835 begynte dei å svare pliktarbeid på "Haugen". Plassen vart etter kvart også kalla Petterhaugen. Anne døydde som husmannskone på Barskrindhaugen i 1851.

{1051} År: 1860c

Embrik Olson Barskrind 15.03. 1841-1939
Foreldre: Ola Embrikson Barskrind og Sissel Kitilsdtr. Veslegard frå Sudndalen.
Gm Astrid Olsdtr. Opheim Barskrind 04.01. 1842-1911
Foreldre: Ola Olson Garnås Lien Medhus og Gunvor Helgesdtr. Tufto Rasmusgarden Opheim.

Astrid og Embrik gifte seg i 1861. Dei var i Barskrindhaugen ei tid før dei overtok Nordre Barskrind.
   

{1052} År: 1866c

Ola Håkonson Torsteinslåtta Barskrindhaugen 03.12. 1833-1922
Foreldre: Håkon Håkonson Ruudseie Torsteinslåtta og Guri Knutsdtr. Vøllo.
Gm Anne Larsdtr. Ruud Barskrindhaugen 18.09. 1834-1929
Foreldre: Lars Nilsson Ruud og Kari Olsdtr. Skjervheim.

Ola og Anne gifte seg i 1866, og kom truleg til Barskrindhaugen på den tida. Dei hadde ingen barn.
    Losjerande skomakar og slåttekar Johannes Eivindson Rudsgjøta budde hjå Ola og Anne i 1875 og i 1891.
    Ola var snikkar i 1865 og bødker i 1900. Dei held bruket og husa i god stand.