Hjallen gnr. 19 bnr. 2
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Hjallen gnr. 19 bnr. 2-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hjallen eller Barskrindhjallen. Hjallen ligg på ei hylle i terrenget øvst på Barskrind, og høver såleis godt til namnet. Bruket vart frådelt søre Barskrind kring 1863.
    I 1865 fødde dei to kyr og ei geit. Dei dyrka bygg, rug og potet.
    Areal 1995: 96 mål dyrka jord, anna areal 20 mål, produktiv skog 350 mål, anna utmark 250 mål. Leigd jord 43 mål. Buskap 11 mjølkekyr, 14 ungdyr.
    Våningshus bygt 1971, kårhus 1951, låve med fjøs 1975, loft 1880, garasje 1985, våningshus 2004.
    Stølar: langstøl på Hovdestølen og heimstøl på Ringhovdstølen.
    Stadnamn: Knutsbakken (ein åker). Kristian Liahagen eig også Husslåtta skog (gnr. 18, bnr. 11) på 12 da, tilkjøpt 1970.
   

{1055} År: 1860c

Kitil Kitilson Barskrind Hjallen 16.11. 1835-1922
Foreldre: Kitil Sanderson Løyte (Hol) Barskrind og Barbro Arnesdtr. Trageton (Hol).
Gm Ragnhild Olsdtr. Rikansrud Hjallen 17.02. 1840-1927
Foreldre: Ola Sveinson Rikansrud og Gunhild Knutsdtr. Medhus.
*Barn
1. Kitil Kitilson Hjallen 21.06. 1865-____
G 1901 m Birgit Ivarsdtr. Helling. Sjå neste hushald.
2. Barbro Kitilsdtr. Hjallen Sire Tomasgarden 09.12. 1867-1941
G 1895 m Ola Anderson Tomasgarden Sire, gnr. 4/6.
3. Gunhild Kitilsdtr. Hjallen Breibrenna 29.10. 1870-1910
G 1897 m Hermann Olson Breibrenna.
4. Ragnhild Kitilsdtr. Hjallen Tretterud 20.10. 1873-1923
G 1899 m Herbrand Herbrandson Tretterud, gnr. 7/7.
5. Guri Kitilsdtr. Hjallen Berggard 05.10. 1876-
G 1902 m Johan Gudbrandson Berggard i Hole f. 1877. Barn: Karl Johan 1902- ug.; Reidar ug.; Einar ug.; Oscar gm ... ; Ragnhild gm Steinar Høsteland, Botne (2 barn); Ola busett i Oslo - gm ... ; Nils busett i Oslo - gm ... ; Gudrun busett i Oslo - gm ... .
    Dei var ei tid på Øygarden i Gol. Flytte ut ca 1918 og kjøpte bruket Flattum på Drolsum.
6. Ola Kitilson Hjallen Torpo 10.02. 1881-1963
G 1910 Bragernes m Ragnhild Sveinsdtr. Torpo. Sjå søre Torpo, gnr. 7/13.

Ragnhild og Kitil gifte seg i 1864. Dei bygde opp bruket frå nytt i 1860-åra. Kitil held attende Hjallen då han selde søre Barskrind til broren i 1865. Skøyte vart skrive fyrst i 1876.