Brenna, øvre gnr. 20 bnr. 6
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Brenna, øvre gnr. 20 bnr. 6-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Brenna er eit småbruk opp for Helling. Fram til 1838 var Brenna husmannsplass. Med plassen fylgde: 1/2 Slettebakkmyren og eit engeland.
    Stugu er bygd 1905 og uthusa 1936. Det er 38 mål innmark og 16 mål kulturbeite. Til bruket høyrer omlag 100 mål skog, men ingen støl. Vanleg buskap på 1960-talet var 3 kyr, 1 ungdyr og nokre sauer. Jordvegen vore leigd bort etter 2000.
   

{1135} År: 1790c

Ola Toreson Medhushaugen HellingBrenna 1744-1824
Foreldre: Tore Olson Medhushaugen og Jørand Knutsdtr. Torset.
Gm Ingeborg Persdtr. Hellingberget HellingBrenna 12.07. 1744-1813
Foreldre: Per Jørgenson Moen Hellingberget og Birgit Persdtr. Opheim.
*Barn
1. Tore Olson Hellingberget 27.09. 1767-
2. Petter Olson Hellingbrenna Barskrindhaugen 08.10. 1769-1857
Barn: Ola 1796- med Kristense Olsdtr. Sundremyren.
    Gm Anne Nilsdtr. Medhushaugen 1770- . Sjå Øvre Brenna, gnr. 20/6 og Petterhaugen.
3. Jørand Olsdtr. Hellingbrenna 22.12. 1771-
Jørand var mellom "fattige børn" i 1780.
4. Tore Olson Hellingberget 27.10. 1776-
5. Embrik Olson Hellingberget 27.12. 1778-
6. Ola Olson Hellingbrenna 27.01. 1782-1852
G 1814 m Fribjørg Holgesdtr. Leikvoll. Sjå Nedre Brenna, gnr. 20/12.
7. Jørand Olsdtr. Hellingbrenna Gullaug 17.01. 1790-
Barn: Ingeborg 1814-1815 med Knut Gunnarson Nubberud. Det vart lyst tre gonger til ekteskap, men grunna dødsfall i familien måtte bryllaupet utsetjast.
    G 1815 m Knut Gunnarson Nubberud, Sigdal 1774- . Barn: Ingeborg 1814-1815; Marte 1816- truleg til Kongsberg i 1834; Gunnar 1820- plankestablar, g 1853 m Mari Andersdtr., frå Fiskum; Ingeborg 1824- ; Ola 1826-1874 salmakar/utleige av rom i Bakgaten på Strømsø, g 1851 m Marie Ovidia Andreasdtr., frå Jarlsberg; Birte 1829- .
    Jørand og Knut budde truleg på Gullaugeie i Lier eller ved Drammen. Var Jørand på Amundsrudhugget på Modum i 1865? 'Broren' heitte Arne Olsen, men båe er frå Hallingdal.

Ola Torson eller Toreson var husmann på Brennene, truleg øvre Brenna.
    Ola klaga inn Asle Haugo til forlikskommisjonen vedrørande ein kuhandel i 1797. Kua Ola kjøpte hadde "rogn-sott".
    I 1801 var Ola Toreson husmann med jord. Han var død som husmann på Brennun i 1824.

{1136} År: 1801c

Petter Olson Hellingbrenna Barskrindhaugen 08.10. 1769-1857
=Per eller Petter. Foreldre: Ola Toreson Medhushagen Brenna og Ingeborg Persdtr Hellingberget.
Gm Anne Nilsdtr. Medhushagen Hellingbrenna 12.11. 1769-1851
Foreldre: Nils Olson Arnegard Medhushagen og Ingeborg Halvorsdtr. Opheimsjorde.
*Barn
1. Birgit Persdtr. Hellingbrenna Sandelien 31.12. 1797-1865
G 1831 m Halvor Torsteinson Sando 1787-1859. Ingen barn.
2. Ola Person Barskrindhaugen Hjallen 19.01. 1800-1887
G 1834 m Kari Embriksdtr. Hjallen, Gol 1807-1874. Barn: Henrik 1835-1917; Anne 1837-1915 gm Halvor Olson Brenno-Robøle; Petter 1839- gm Ingrid Ivarsdtr. Mørken, Hemsedal. farmar Richland, ND; Anne 1842- gm Knut K. Grimsgard, Nes til Allamakee Co, Iowa; Embrik 1844-1845; Kari 1846-1846; Embrik 1847- gm Eli Olsdtr. Urdeguthaugen, til Am. kom heimatt til Eidsgardsbråten; Ola 1850-1875; Hermund 1854-1927 gm Jørand Olsdtr. Grønlien, gm Birgit Olsdtr. Kven, Hemsedal.
    Dei hadde Jallen i Gol. Ola var smed, laggar og snikker. Og han var skrivefør.
3. Ingeborg Persdtr. Hellingbrenna 27.05. 1804-1888
Ugift. Ingeborg var litt spesiell. ('Fjantete sinn.') Ho døydde på legd i 1888.

Petter (Per) var husmann med jord på Brenna i 1801. Dottera Birgit vaks opp som fosterdotter hjå Nils Olson Hellingbrenna Medhus. Som gamle kom dei til Barskrindhaugen.

{1137} År: 1838

Solve Knutson Kolsrud 26.11. 1786-1859
G 1817 m Ågot Sandersdtr. Løyte. Foreldre: Knut Solveson Helling Kolsrud og Haldis Ivarsdtr. Sørbøensmoen.

I 1838 kjøpte Solve Knutson søre Kolsrud, sjå gnr. 14/1 plassen Brenna eller Brenne-rudningen hjå hjå Johan Nilsson Helling for 150 spd. Med plassen fylgde: 1/2 Slettebakkmyren og eit engeland. Heile summen vart lånt.
    Solve selde bruket til sonen Knut etter fem år.

{1138} År: 1843

Knut Solveson Kolsrud Brenna 26.02. 1818-
Foreldre: Solve Knutson Kolsrud og Ågot Sandersdtr. Løyte.
Gm Guri Olsdtr. Helling Brenna 03.01. 1817-1850
Foreldre: Ola Olson Torpeslåtta? Helling og Dordei Knutsdtr. Søre Helling.
*Barn
1. Ola Knutson Hellingbrenna 10.09. 1843-
2. Ågot Knutsdtr. Hellingbrenna 17.08. 1846-
Til Am. 1861:
3. Knut Knutson Hellingbrenna 09.04. 1850-
"Knut Helling": Ein av dei fyrste norske ved Town of Linden Brown Co, MN. Han gjorde tenest som sersjant i borgarkrigen. Var han medlem av House of Representatives MN 1875 og av Senatet 1878?

Knut vart kalla "Brennen". Knut og Guri gifte seg i 1843. Same året overtok dei Brenna hjå far til Knut.
    Guri døydde i 1850. Skifteregistreringa måtte utsetjast då Knut og ungane også var sjuke. Nettoeiga var 5 spd. Knut og to av ungane reiste til Am. i 1861.
   

{1139} År: 1860c

Håkon Henrikson Tretterud Brenna 04.05. 1838-1892
Foreldre: Henrik Olson Helling Tretterud og Margit Håkonsdtr. Ruud.
Gm Dordei Olsdtr. Kolsrud Brenna 04.01. 1845-1907
Foreldre: Ola Olson Helling Kolsrud og Birgit Torkjellsdtr. Opheim.
*Barn
1. Henrik Håkonson Brenna 15.03. 1869-1891
2. Ola Håkonson Brenna 09.10. 1871-1936
Ug. Sjå neste hushald.
3. Dordei Håkonsdtr. Brenna 18.04. 1874-1875
4. Ola Håkonson Brenna 19.08. 1876-1881
5. Dordei Håkonsdtr. Brenna Andersen 01.09. 1879-
G 1913 Strømsø m Johan Alfred Andersen frå Hof i Vestfold. Til Åseberg i Sande.
6. Birgit Håkonsdtr. Brenna 29.11. 1881-1881
7. Ola Håkonson Brenna Haugo 03.12. 1882-1946
G 1907 m Birgit Olsdtr. Haugo. Til Haugo, gnr. 22/53.
8. Torkjell Håkonson Brenna 20.05. 1885-1886
9. Birgit Håkonsdtr. Brenna Haugen 17.03. 1888-1971
Barn: Henrik 1907-1951 og Torkjell 1912-1991, sjå barnebarn.
    G 1916 m Knut Knutson Opheimshaugen Barskrindhaugen. Sjå Petterhaugen, gnr. 19/1a.
10. Håkon Håkonson Brenna 29.03. 1892-1966
G 1918 m Sissel Halvorsdtr. Bråten. Sjå to hushald fram.
*Barnebarn
1. Henrik Brenna 23.06. 1907-1951
Ug. Død i Hakadal 1951.
    Foreldre: Nils Olson Opheimsjordet med Birgit Håkonsdtr. Brenna.
2. Torkjell Brenna 29.01. 1912-1991
Gm Sigrid Stølen. Sjå eige hushald.
    Foreldre: Ola Helgeson OpheimsJorde med Birgit Håkonsdtr. Brenna.

Håkon og Dordei gifte seg i 1869.