Medhus, øvre gnr. 21 bnr. 6
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Medhus, øvre gnr. 21 bnr. 6-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Frå gamalt var denne garden kalla Hermanngut-Medhus. Jfr. 1762-hushaldet og innleiinga til Nedre Medhus.
    Areal 1865: dyrka jord 23 mål, naturleg eng 11 mål, utslått 100 mål. Avling: 32 tunner bygg og 29 1/2 tunne potet.
    Areal 1995: dyrka jord 70 mål, anna areal 30 mål, produktiv skog 5-600 mål, anna utmark 2-300 mål.
    Hallingstugu bygd omkr. 1870, driftsbygning omkr. 1930, stolphus, loft, ei gamal stugu står som bu på heimstølen. Det var peis i det gamle timrafjøset på Øvre Medhus.
    Stølar: langstøl på Hovda. Der var slåttevoll, men stølen var lenge utan veg. Heimstøl på Kjeldeset.
    Vanleg buskap kring 1930 var 1 hest, 8 kyr, 3 ungfe og 10 småfe. Frå 1977 omlag var det 40 vinterfora sauer fram til 1996. No vert jorda leigd bort.
    Nedre delen av jordet var eit småbruk som var bygd opp av Henrik Bakken (Slettebakken.) kring 1925. Der var ei stugu og eit lite uthus med plass til ein gris. Henrik og kona budde der på sine gamle dagar då dei selde Slettebakken. I 1948 vart dette bruket kalla Solheim og skøytt til Sigurd Medhus som bruksnr. 43. Sjå 1906-hushaldet. Etterkvart kjøpte Lars Bråten bruket Solheim attende til garden.
   

{1211} År: 1762

Ola Hermannson Medhus 1742-____
Foreldre: Hermann Olson Medhus og Ingeborg Halvorsdtr. ... .
Gm Ragnhild Knutsdtr. Jordheim 1735-____
Foreldre: Knut Toreson Jordheim og Anne Halvorsdtr. ..., Hemsedal.
*Barn
1. Hermann Olson Medhus Bråtalien 20.01. 1765-1829
G 1792 m enkje Margit Larsdtr. Gjeldokk Bråtalien, gnr. 4/1. Sjå også 1788-hushaldet.
2. Ingrid Olsdtr. Medhus 22.02. 1767-1776
3. Anne Olsdtr. Medhus Hellingbrenna 10.12. 1769-1858
Gm Asle Knutson Helling til Brenna. Sjå Brennene, gnr. 20/4.
4. Knut Olson Medhus 20.09. 1772-
Truleg død før 1800.
5. Halvor Olson Medhus 04.02. 1776-1820
Gm Ragnhild Olsdtr. GurigardRotneim. Sjå 1800-hushaldet.
6. Ingrid Olsdtr. Medhus ...04. 1779-
Konfirmert i 1793. Ukjent lagnad.

Ola og Ragnhild gifte seg i 1763. Ola er truleg han som vart kalla Hermann-guten. Jfr. innleiinga.
    Ola overtok garden på skiftet etter mora i 1762. Då ville faren ikkje drive garden lengre pga. 'alderdoms svakhet'. Kår: 1 ku framfødt og 4 sauer, 2 1/2 tunne korn, hest til kyrkje, varmt hus og kristsømeleg jordferd. Han lånte 120 rd i 1767.
   

{1212} År: 1788

Hermann Olson Medhus Bråtalien 20.01. 1765-1829
G 1792 m enkje Margit Larsdtr. Gjeldokk Bråtalien. Foreldre: Ola Hermannson Medhus og Ragnhild Knutsdtr. Jordheim (Hemsedal).

Sjå Bråtalien. Hermann fekk skøyte på Medhus for 240 rd og kår i 1788. Foreldra skulle bruke halve garden inntil Hermann vart konfirmert. Hermann og Margit bygsla Bråtalien 1792 hjå presten på Nes. Og selde Medhus til bror til Hermann i 1800. Broren Halvor skulle yte slikt kår: 1 ku framfødd; 2 1/2 tunne stritt korn (aukande til 5 tunner når foreldra gjekk bort.)
    I 1804 vart bygsla i Bråtalien overført til stesonen Lars Herbrandson Bråtalien.

{1213} År: 1800

Halvor Olson Medhus 04.02. 1776-1820
Foreldre: Ola Hermannson Medhus og Ragnhild Knutsdtr. Jordheim (Hemsedal).
Gm Ragnhild Olsdtr. Rotneim Medhus 03.05. 1789-1867
Foreldre: Ola Ivarson Gutigard Rotneim (Gol) og Barbo Botolvsdtr. Nyhus.
*Barn
1. Ragnhild Halvorsdtr. Medhus Nubgarden 08.02. 1813-1902
G 1833 m Eilev Nilsson Nubgarden.
2. Barbro Halvorsdtr. Medhus 25.06. 1816-1816
3. Ola Halvorson Medhus 04.02. 1818-1900
G 1836 Gol m Anne Nilsdtr. Haugen, Gol. Sjå neste hushald.

I 1800 kjøpte Halvor garden Medhus for 498 rd hjå broren Hermann. Både foreldra og broren skulle ha kvart sitt kår (til årleg verdi 34 rd og 5 rd). På skiftet etter Halvor var det 547 spd å dele.
    Ragnhild gifte seg opp att med Hans Nilsson Nubgarden. Sjå neste hushald.
   

{1214} År: 1820

Ragnhild Olsdtr. Rotneim Medhus 03.05. 1789-1867
Foreldre: Ola Ivarson Gutigard Rotneim (Gol) og Barbo Botolvsdtr. Nyhus.
Gm Hans Nilsson Nubgarden Medhus 01.12. 1793-1867
Foreldre: Nils Hansson Nubgarden og Guri Olsdtr. Barskrind.

Ragnhild gifte seg opp att 1820 m Hans Nilsson. Barna, sjå Nubgarden.
    I 1836 selde Hans garden Medhus til stesonen Ola Halvorson for 677 spd og slikt kår: 2 kyr framfødt og røkta; 3 tunner bygg.
    I 1838 selde dei garden til broren Eilev Nubgarden for 800 spd. Sonen kunne løyse garden innan 5 år. Hans og Ragnhild tok seg slikt kår også i Nubgarden. Ragnhild sat i fattige omstende då Hans døydde i 1867, men ho hadde ei leigeku.

{1215} År: 1836

Ola Halvorson Medhus 04.02. 1818-1900
Foreldre: Halvor Olson Medhus og Ragnhild Olsdtr. Gutigard.
Gm Anne Nilsdtr. Haugen Medhus 01.11. 1815-1902
Foreldre: Nils Knutson Haugen og Margit Olsdtr. Nordre Li (?) Sjå Gol III s 70.
*Barn
1. Halvor Olson Medhus 25.09. 1837-1837
Halvor døydde før han kom i kyrkja.
2. Halvor Olson Medhus 15.10. 1838-1838
3. Margit Olsdtr. Medhus 15.03. 1840-
Til Spring Valley, Rock Co. Wisc.
4. Ragnhild Olsdtr. Medhus Nista 21.02. 1843-1931
G 1879 m Karl Olsen Nista/'Karl O. Bensen'. Barn: Thina 1878-1878; Bernhard Nicolai 1880-1880; Clarisa 1882-1882;
    Ug. Til Am. i 1848: Spring Valley, Rock Co. Wisc. I Trail Co ND.
5. Barbro Olsdtr. Medhus 08.12. 1845-
Til Am. i 1848: Spring Valley, Rock Co. Wisc.

Ola og Anne gifte seg i 1836. Dei selde garden for 1200 spd og reiste til Am. i 1848. Ola og Anne farma i Spring Valley, Rock Co. Wisc.
    Same året selde Ola Halvorson Medhus frå ein åker kalla Kyrkjedalsåkeren 21/7 til Ola Knutson Medhus.

{1216} År: 1848

Ola Olson Garnås Opheim Lien 27.04. 1808-1878
Foreldre: Ola Levorson Garnås og Kristi Olsdtr. ... , Nes.
Gm Gunvor Holgesdtr. Tufto Opheim Rasmusgarden 21.04. 1805-1870
Foreldre: Holge Sanderson Sire og Margit Olsdtr. Barskrind.

Ola var fyrst gift med enkje Astrid Torsdtr Hoftun Lien. Sjå på Lien, gnr. 3/4.
    Han gifte seg opp att 1841 med enkja Gunvor Holgesdtr. Tufto Rasmusgarden. Ho var enkje etter Syver Rasmusson Rasmusgarden Opheim. Ungane deira står på Rasmusgarden.
    Ola vart kalla "Liamannen". Dei kom til øvre Medhus i 1848.

{1217} År: 1871

Syver Olson Medhus 31.12. 1844-1923
Foreldre: Ola Olson Garnås Lien Medhus og Gunvor Helgesdtr. Tufto Rasmusgarden.
Gm Margit Sevatsdtr. Opheim Medhus 22.03. 1846-1897
Foreldre: Sevat Bjørnson Reiersgard Vesledalstugu Opheim og Rangdi Tolleivsdtr. Opsata.
*Barn
1. Ola Syverson Medhus 11.11. 1867-1867
2. Gunvor Syversdtr. Medhus Krydshaug 20.02. 1870-1959
G 1894 m Nils Hermannson Krydshaug. Sjå garden Krosshaug.
3. Rangdi Syversdtr. Medhus Opheim 10.02. 1873-1948
G 1895 m Halvor Knutson Opheim.
4. Margit Syversdtr. Medhus Opheim 19.02. 1876-1959
G 1902 m Eirik Bjørnson Opheim.
5. Ola Syverson Medhus 02.02. 1879-1964
G 1908 m Margit Olsdtr. Sveinsgard. Sjå neste hushald.
6. Ågot Syversdtr. Medhus Rikansrud 20.02. 1882-1945
G 1904 m Torkjell N. Sveinsgard Rikansrud. G 1917 m Ola H. Gjøta Rikansrud, gnr. 15/3.
7. Sevat Syverson Medhus 22.12. 1885-1891
8. Sissel Syversdtr. Medhus 27.09. 1891-
G 1914 m Oleiv Halvorson Bråten. Barn: Anna 1914- ; Halvard 1916- gm Margit Svendsen, Høland; Sigurd Martin 1918- gm Marit Breidal, Hedrum; Olav 1923- ug.
    Dei kjøpte garden Nordre Haslestad i Våle i Vestfold.

Syver og Margit gifte seg i 1866. Dei kjøpte garden i 1871, og bygde ny stugu. Ei fin langstugu som enno er i bruk. Bakom peisen var det god plass. Der var det varmt og godt for småe grisungar. Sonen Ola overtok garden utan heimel kring 1906.