Opheim, nordre gnr. 22 bnr. 0
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Opheim, nordre gnr. 22 bnr. 0a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nordre Opheim er den vestre av dei tre Opheimsgardane. Nordre Opheim vart skattlagd som halvgard, og hadde opphavleg ei landskyld på 16 laupsbol som sist på 1600-talet vart delt med 6 lb. kvar på Karigarden og Vesledalstugu.
    Frådelte bruk og husmannsplassar: Karigarden, Vesledalstugu, Ørjanshaugen, Huserjordet, Hagen.