Opheim, myljo gnr. 22 bnr. 0
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Opheim, myljo gnr. 22 bnr. 0b

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Opheim myljo var fullgard med landskyld på 16 laupsbol. Under garden låg prestegodset Rotebakke med 6 laupsbol.
    Kring 1660 vart garden delt, fyrst i skyldpartar, sidan gradvis i gardar. Denne delinga gav Rasmusgarden og Embriksgarden. Frå desse bruka vart seinare frådelt søre Rasmusgarden, Embrikstugu, Opheimsjordet, Bråten m. fl.