Dølahaugen gnr. 22 bnr. 2
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Dølahaugen gnr. 22 bnr. 2-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Eigar Halvard Søndrol. Dølahaugen vart brukt saman med Sletten under myljo Opheim frå 1864. Sjå Dølahaugen bnr. 231. frådelt Rasmusgarden.