Sogla gnr. 22 bnr. 7
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Sogla gnr. 22 bnr. 7-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sogla var ein husmannsplass/småbruk inne på Opheimsåsen, inne i skogen vest for Lya. Namnet kjem av at sola glar tidleg her.
    Plassen ligg i baksola innanfor den høge åsen mot Liagardane. Her var knapt om føda, og kornet dei fekk dyrka fram her, nådde ikkje vanleg vekt pr. settung.
    Sogla vart delt før 1865. I 1874 vart halve Sogla (bnr. 7) tillagt Brusedokken i Liagardane. Resten av Sogla ligg under bnr. 8.
    Areal 1865 (halv plass): naturleg eng 8 mål. Dei fødde 3 kyr og 3 sauer på Sogla.
    Frå 1919 vart Sogla nytta som støl, fyrst under Øvrebråten i Opheim, og frå 1984 under søre Opsata.
   

{1291} År: 1810c

Eivind Sanderson Tufte Sogla 12.04. 1767-1818
Foreldre: Sander Holgeson Ruud Tufto og Gunvor Eivindsdtr. Tufte.
Gm Gro Knutsdtr. Juvsjordet Sogla 05.07. 1772-1849
Foreldre: Knut Olson Juvsjord og Ågot Torkjellsdtr. Kongstveito.
*Barn
1. Sander Eivindson Juvsjord 22.05. 1800-1828
Ugift. Han var inderst på Dal i Kvisla.
2. Ågot Eivindsdtr. Juvsjord Sogla 20.06. 1802-1892
Gm Knut Mikkelson Medhus Sogla Brusedokken. Sjå 1853-hushaldet.
3. Gunvor Eivindsdtr. Juvsjord 04.11. 1804-1805
4. Gunvor Eivindsdtr. Sogla Torpehaugen 15.06. 1806-1893
Gm Knut Olson Rudningen frå Krødsherad Sogla. Sjå neste hushald.
5. Knut Eivindson Sogla Torpo 04.05. 1809-1891
G 1841 m Ågot Bjørnsdtr. Roen. Sjå Nordre Torpo, gnr. 9/1.

Eivind og Gro gifte seg i 1800. Dei budde på Leinen og i Strandelien i Hol frå 1804 til 1809.
    Dei budde i Juvsjord frå 1800, i 1806 i Strandelien, Juvsjord att i 1809. Ungane er førte opp samla på Sogla.
    Det var knapt med mat i Sogla. I 1811 vart det husundersøking hjå Eivind, etter at ein gris hadde vorte borte frå ein støl innpå Votndalsåsen. Då slakteavfall vart funne i Sogla, måtte Eivind og kona møte til avhøyr hjå lensmannen. Etter 'meget lang tids betenkning', og fleire andre fellande vitneprov, måtte Gro vedgå at anklaga 'desverre indeholder Sandhed'. Gro var hardt pressa. Ho var til sist 'halvt avmegtig og uden sans'.
    Eivind måtte då innrømme at han hadde slakta to framande grisar i 'ydderste forbitrelse'. Grisane hadde rota stygt i potetåkeren, og familien hans hadde ikkje stort anna å leva av. Men betre vart det ikkje no. No måtte Eivind erstatte grisen med 60 rd. Og så hamna han i arresten på Sundre. Truleg var det no at plassen Sogla vart delt i to, evt. pantsett. Det er ingen tinglyste dokument på dette.
    I 1818 vart Eivind Sanderson drepen av Nils Asleson Tune. Dei hadde krangla om ein handel der Eivind m.a. skulle selja Sogla mot å få ein hest m.m. hjå Nils. Men denne hesten var så avmagra at Eivind ikkje kunne gå inn på nokon handel. Då vart Nils sinna, ("han var en av de sterkeste mænd i bygden"), og han skamslo Eivind stygt i to timar inntil han var død. "Se her ligger han, min kones morbror, en tyv og en kjeltring!" sa Nils då. (Nils vart avretta same år. Sjå under Sirerudningen.)
    Gro sat att med 4 barn og fekk litt støtte frå det offentlege. I 1848 selde Gro Sogla til svigerson Knut Mikkelson Medhus for 50 rd, dvs. eit 5 årig kår for Gro. Det fylgde med ein skogrem "Vestremmen". I skøytet står at Gro/Eivind har brukt Sogla i over hevds tid ... (1252)

{1292} År: 1831c

Gunvor Eivindsdtr. Sogla Torpehaugen 15.06. 1806-1893
Foreldre: Eivind Sanderson Tufte Sogla og Gro Knutsdtr. Juvsjord.
Gm Knut Olson Rudningen Sogla 1804-1881
Foreldre: Ola Olson.... ?Rudningen frå Krødsherad ...
*Barn
1. Ola Knutson Sogla 01.08. 1829-1900
G 1855 m Margit Håkonsdtr. Torsteinslåtta. Sjå år 1855.
2. Sander Olson Sogla 21.08. 1832-1833

Knut og Gunvor gifte seg i 1830. Gunvor var konf. på Norderhov i 1827.
    Knut var inderst på Enderud då dei fekk fyrste barnet i 1829. Dei flytte til Sogla før 1832. Knut var spelemann og vart kalla Sogla-fanten. I 1849 budde dei i Sigdal.
    Knut fekk slikt kår hjå Knut Eivindson Torpo (eigar av Sogla i 1864): ein liten åker i Sogla til bruks, løyve til å bryte meir åker i ein haug nordanfor stugu, husrom i stugu hjå Knut, ei grasing sunna Sogla og ei oppunder Nøbben. I 1875 var han husmann utan jord på Torpehaugen.
    Då Gunvor døydde som enkje i 1893 hadde ho tre geiter. Dei gjekk med til begravelsen. Sonen Ola var i Amerika.
   

{1293} År: 1853

Ågot Eivindsdtr. Juvsjord Sogla 20.06. 1802-1892
Foreldre: Eivind Sanderson Tufte Juvsjord Sogla og Gro Knutsdtr. Juvsjord.
Gm Knut Mikkelson Medhus Sogla 05.10. 1794-1876
Foreldre: Mikkel Nubson Medhus og Ragnhild Olsdtr. Barskrind.

Knut Mikkelson kjøpte ein del i Sogla i 1853. (Den delen som vart bnr. 7 etter kvart.)
    Knut og Ågot overførte Sogla til Ola Ivarson Brusedokken mot kår i 1874. Kår: 1 ku og 4 småfe framfødd; 3 bp. ost, 3 bp. prim; 2 1/2 tunne bygg (derav kunne 1/2 tunne vera dyrka i Sogla, sjølv om kornet ikkje nådde opp i 20 merker i settungen.) Knut døydde som kårmann i Brusedokken i 1876.

{1294} År: 1855

Ola Knutson Sogla 01.08. 1829-1900
Foreldre: Knut Olson Rudningen Sogla og Gunvor Eivindsdtr. Sogla.
Gm Margit Håkonsdtr. Torsteinslåtta Sogla 13.12. 1828-1894
Foreldre: Håkon Håkonson Ruudseie Torsteinslåtta og Guri Knutsdtr. Vøllo.
*Barn
1. Knut Olson Sogla 08.10. 1855-1936
G 1882 m Petra Margrete Hansen (Ole H. frå Overhalla). Barn: Hans Olav 1883-1918 gm Josephine Amilie Magnussen (4 barn); Marie Olise 1885-1958 gm Abraham Ueland frå Heskestad til MN.; Gyda 1888- gm Ben
    Underwood; Ella 1890-1892; Paul 1893-1918; Elmer Olson 1894-1970 gm Minnie Rotnem Ellefson.
    Knut og Petra farma i Fillmore County og i Houston County i MN.
2. Håkon Olson Sogla 07.04. 1857-
Til Am. i 1858. I Quebec 1866.
   
    Ola og Margit sine barn i Amerika: Eivind 1861-1936 Fillmore Co.; Gunvor 1864-1881; Margaret 1867- ; Ola 1870-1949; Gurine 1869-1940.

Ola og Margit gifte seg i 1855, og budde i Sogla fram til 1858 då dei reiste til Amerika.

{1295} År: 1858c

Eivind Knutson Torpo 30.06. 1843-1925
G 1867 m Guri Olsdtr. Rikansrud. Foreldre: Knut Eivindson Sogla Torpo og Ågot Bjørnsdtr. Sata Roen.

Eivind Knutson Torpo var eigar av Sogla kring 1858. Han bygsla bort plassen Sogla.