Rudningen gnr. 22 bnr. 46
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Rudningen gnr. 22 bnr. 46-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=ÅsegardRudningen? Rydningen var husmannsplass under Myljo Opheim.
    Rydningen vart frådelt eller bortbygsla i 1810. Plassen vart kjøpt av Åsegarden i 1902 og samanføyd med garden sitt bruksnummer i 1979.
   

{1410} År: 1847

Ivar Olson Helling ÅsegardRudningen 25.05. 1814-1894
Foreldre: Ola Olson ?Torpeslåtta? Helling og Dordei Knutsdtr. søre Helling.
Gm Ingeborg Olsdtr. Opheimsjorde Rudningen 14.08. 1816-1861
Foreldre: Ola Nilsson Opheimsrudningen (under Rasmusgarden) og Birgit Embriksdtr. Embriksgarden Opheim.
Gm Ingeborg Olsdtr. HellingBrenna Rudningen 04.08. 1823-1899
Foreldre: Ola Olson Hellingbrenna og Friborg Holgesdtr. Leikvollane.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Ola Ivarson Rudningen 12.02. 1843-
Gm Kari Eiriksdtr. Opheimsjorde. Sjå neste hushald.
2. Ola Ivarson Rudningen 04.12. 1846-
Til Hardanger i 1867. I 1894 var han busett i Cinox City, Leeds Iowa.
3. Dordei Ivarsdtr. Rudningen 12.12. 1848-
Til Amerika 1872: gm ... ... i Bayfield, Westhausen.
4. Embrik Ivarson Rudningen 22.09. 1851-
Fyrst reiste han i lag med faren over fjellet til Tysnesøyen for å søke arbeid. Men det vart fattigkasse og legd i staden. Til Amerika 1872: Douglas Co. SD.
5. Knut Ivarson Rudningen 04.06. 1853-
Truleg gm Ragne Knutsdtr. Branes. Til Am. med "Oder" i 1873, busett i Douglas Co. SD.
6. Nils Ivarson Rudningen 14.03. 1856-
Til Am.: Britania, New York kring 1872.

Ivar og Ingeborg gifte seg i 1846. Han gifte seg opp att med Ingeborg Olsdtr. Hellingbrenna i 1867. Ivar Olson var blind i 1891.

{1411} År: 1872

Ola Ivarson Rudningen 12.02. 1843-
Foreldre: Ivar Olson Helling Opheimsrudningen og Ingeborg Olsdtr. Opheimsrudningen.
Gm Kari Eiriksdtr. Opheimsjorde Rudningen 15.02. 1856-
Foreldre: Eirik Tolleivson Mehushaugen (ungkar) og Guri Olsdtr. Opheimsjorde.
*Barn
1. Ola Olson Rudningen 15.01. 1873-
Til Am. 1879: Sheldon, Iowa.

Ola og Kari gifte seg i 1872. Truleg hadde dei Rudningen utan heimel. Dei reiste til Amerika i 1879 med forskotsbetalte billettar. Busett i Sheldon, Iowa. Sidan til Douglas Co., Dakota.

{1412} År: 1894c

Ola Hansson Rydningen Underåsen 13.04. 1849-1927
G 1904 m Gunvor Sandersdtr. Barskrind Underåsen. Foreldre: Hans Kristianson og Ingeborg Olsdtr. Hellingbrenna.

Ola Hansson budde i Rudningen hjå mora som var enkje her frå 1894. Sjå meir om Ola Hansson under Underåsen, gnr. 22/44.