Kvernhaugen gnr. 22 bnr. 54
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Kvernhaugen gnr. 22 bnr. 54-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Halvor Ivarson held attende Kvernhaugen då han selde Ørjanshaugen i 1799. Sjå også Ørjanshaugen.
    Plassen Kvernhaugen eller Haugeteigen har hatt mykje folk jamsides i tid med Ørjanshaugen. Fyrst på 1800-talet var det jamvel to hushald i Kvernteigen.
    Seinare har truleg Kvernhaugen kome saman med Ørjanshaugen att. Ørjanshaugen vart brukt under Dølahaugen, deretter Huserjordet og sidan Karigarden. I dag ligg bruket under Rudningen bnr. 93.
   

{1450} År: 1750c

Per Kvernhaugen 1700c-


Per Kvernhaugen var stevnevitne på tinget 1755. NB. Dette kan vera Per Halvorson i Underåsen.
   

{1451} År: 1780c

Jakop Torsteinson Opheim Kvernhaugen 1738-
Gm Kari Knutsdtr. ... . Foreldre: Torstein ... ... m/Turid Persdtr. Vesledalstugu Opheim.

Jakop var losjerande almisselem hjå Ola Embrikson Opheim og Gunhild Sindresdtr. i 1801. Han fekk utdelt såkorn i naudsåret 1774. (632)
    Jakop gav avkall vedr. morsarven i 1780. Minus vergeløn var det att 26 rd arvemidlar.
    I 1802 prøvde Jakop å få forlik med kona Kari Knutsdotter som hadde reist frå han. Det galdt eit lån, samt at Jakop ville ha henne attende som ektekone. Ho møtte ikkje, saka vart vist til retten. I 1809 reiste Jakop ut or bygda.

{1452} År: 1799

Ola Embrikson Hagaplassen KvernHaugen 27.09. 1761-1810
Foreldre: Embrik Torson Helling d.y. Smedplassen og Gunhild Sindresdtr. Sundrehagen.
Gm Birgit Olsdtr. Thon KvernHaugen 13.01. 1760-1800f
Foreldre: Ola Person Arnegard nordre Thon og Torand Olsdtr. Thon.
*Barn
1. Kari Olsdtr. Hellingplassen Thon 20.05. 1793-
*Barn elles
1. Sissel Olsdtr. Opheim 26.12. 1797-
Fosterdotter til enkjemann Ola Embrikson i 1801.
    Foreldre: Ola Syverson Håheim (ungkar) og Birgit Olsdtr. Thon.

Birgit Olsdotter døydde før 1801 og dottera Kari voks opp hjå bestemora i Thon. Birgit si dotter Sissel var hjå Ola i KvernHaugen som fosterbarn i 1801. (Saman med mora hans Gunhild Sindresdtr.) Seinare kom Ola til Hellingplassen.
    Ola kjøpte plassen Kvernhaugen i 1799 for 199 rd hjå Ola Rasmusson Opheim. I 1802 selde han Kvernhaugen til Barbro Olsdtr., enkja etter Per Arneson Sire.
    Det var lyst til bryllaup for Ola og Kari Embriksdtr. Opheim. Ola reiste til Drammen i mars 1810 for å handla bryllaupskost, men vart sjuk på heimvegen. Han kom til Voll i Flå og døydde der. Dottera deira Margit vart født i desember. Buet var 46 rd i underskot.

{1453} År: 1802

Barbro Olsdtr. Opheim Sire 20.03. 1763-1847
Foreldre: Ola Halvorson Vesledalstugu Opheim og 2.g. Margit Larsdtr. Opheim.
Gm Hermann Syverson Hestebrekk Bjørøybråten 10.02. 1765-1825
Foreldre: Syver Tomasson Gullhagen Hestebrekk og Guri Hermannsdtr. Myset-Sørbøensmoen.

Barbro var enkje etter Per Arneson Bøygard Sire. Barbro kjøpte plassen Kvernhaugen i 1802.
    Ho gifte seg opp att 1804 med Hermann Syverson. Han hadde eit barn med Margit Knutsdtr. Baggesteg: Ola 1798-01.
    I 1807 selde ho og Hermann plassen Kvernhaugen til Rasmus Steingrimson Rasmusgarden Opheim. Så kjøpte dei Bjørøybråten i 1811. Sjå vidare under Vestaforslåtta under Øvre Bjørøyen.

{1454} År: 1815

Nils Asleson Ørjanshaugen Haugeteigen 1790-
Foreldre: Asle Arneson Bøygard Ørjanshaugen og Liv Embriksdtr. Skjervheim.
Gm Ingeborg Hallsteinsdtr. Lauvsletten Kvernhaugen 08.11. 1801-1884
Foreldre: Hallstein Bjørnson Stavedalen Lauvsletten og Eli Olsdtr. Lauvsletten.

Nils kjøpte Kvernhaugen hjå far sin i 1815. Nils og Ingeborg gifte seg i 1827. Dei reiste til Nærøy i 1831. Budde i Namdalen i 1851.
    Ingeborg var kårenkje på Klumpen i 1865. Ho budde hjå sonen Ola Eirikson f.1825.
    'Nils Aslesen Hauge var født 1790 på Løvsletten, Gol i Hallingdal. Kona Ingeborg Hallsteindtr. var f. 1800, og var fra samme sted. Da de kom flyttende nordover (til Vikna i Nord Trøndelag) hadde de en hest med seg, og de hadde fulgt landeveien helt fra Hallingdal. De kom til Skage i Overhalla, og her slår de seg til for ei tid, men fortsetter så vandringa mot kysten. I Lund, Kolvereid, er de også ei stund, men her får de høre at bare de kom seg ut til Vikna ville det være gode utsikter til å få tak i et gardsbruk. Nils og Ingeborg hadde ingen barn i ekteskapet, men hun hadde sønnen Ole Eriksen f. 1825.' (Viknaboken)

{1455} År: 1831


Nils Asleson selde Kvernhaugen til Per Olson Huserjorde i 1831. Bruket fylgde så Huserjordet fram til 1864 då Halvor Solveson Haugo fekk skøyte. (Om han sjå Haugo og Nedre Dølahaugen.)