Haugen gnr. 22 bnr. 74
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Haugen gnr. 22 bnr. 74-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Haugen er eit lite småbruk 'oppå Jordo'. Innmarka er på omlag 25 mål, av dette er 13 mål dyrka.
    Areal 1995: dyrka jord 18 mål, anna areal 6 mål, produktiv skog 250 mål, anna utmark 25 mål.
    Våningshus (hallingstugu) bygt 1897, låve med fjøs 1920, bu, vedskåle, stall. Støl på Helsingset.
   

{1510} År: 1834

Halvor Embrikson Opheim Opheimshaugen 09.10. 1791-
Foreldre: Embrik Knutson Opheim Embriksgarden og Guri Torkjellsdtr. Hagen.
Gm Sunnev Mikkelsdtr. Ourdalen Opheim 1788-1839
Foreldre: Mikkel Larsson Ourdalen .. Aurland ???
Gm Gunhild Håkonsdtr. Ruud 12.09. 1790-1869
Foreldre: Håkon Eirikson Gullhagen Evjen Ruud Lia og Margit Olsdtr. Skjervheim.
*Barn elles
1. Guri Sveinsdtr. Barskrind Larsbråten 1814-1907
G 1842 m Embrik Embrikson Barskrind Larsbråten, Gol 1811-1896. Barn: Embrik 1843-1862 ug. drukna.
    I 1849 flytta dei til Larsbråten i Grønlio i Gol. Dei selde i 1869 for 120 spd og tok seg kår.
    Foreldre: Svein Sveinson Nestegard (ungkar frå Hol) og Sunnev Mikkelsdtr.
2. Embrik Embrikson Ruud Medgarden 30.04. 1820-1885
G 1856 m Margit Eiriksdtr. Underåsen. Sjå Medgarden, gnr. 24/3 og Arnegard, gnr. 40/8.
    Foreldre: Embrik Olson Reiersgard (ungkar) og Gunhild Håkonsdtr. Ruud Opheimshaugen.
3. Margit Embriksdtr. Ruud Opheimsjorde 16.04. 1822-1918
G 1848 m enkjemann Arne Olson Karigarden Opheim Skomakerjordet. Barn: Ola 1860- . Sjå Opheimsjorde.
    Foreldre: Embrik Olson Reiersgard (ungkar) og Gunhild Håkonsdtr. Ruud. Til Amerika før 1860.
4. Astrid Nilsdtr. Ruud 25.12. 1825-1826
Foreldre: Nils Olson Ruud (ungkar) og Gunhild Håkonsdtr. Ruud.
5. Håkon Olson Ruud #Opheim 23.07. 1828-1911
Gm Margit Torsteinsdtr. søre Breie 1868-1941 (38 år yngre !) Barn: Ola 1895-1964 bonde på Skjeggestad/ sandblåsar gm Martha Mathiesen (1 son); Torstein 1896-1917 ug. bonde på Nøtterøy; Håkon 1899- frukt-import engross i Oslo, g 1937 m Rakel Themmen (4 barn). (1403) s 634, Hol III s 830.
    Håkon vart kalla "Springar-Håkon". Håkon dreiv penge-utlån og handel i stor stil. Han kjøpte Helleteigen i Hol i 1883 og selde att i 1890. I 1890 var han største skattytaren i Hol med ei formue på 33000 kr. Så kjøpte han garden skjeggestad i Ramnes.
    I 1900 var Håkon inderst på austre Bøen i Tinn. Han var hestehandlar og rentenist. Han døydde på handelsferd til Tinn og vart gravlagt der.
    Foreldre: Ola Håkonson Medgarden (ungkar) og Gunhild Håkonsdtr. Ruud.

Halvor og Sunnev gifte seg i 1834. Han var husmann og kom til Opheimshaugen før 1839. Sunnev gjekk tidleg bort, og Halvor gifte seg på nytt i 1843 med Gunhild Håkonsdtr.
    Halvor fekk ingen barn. Gunhild døydde som fattiglem i Ruud i 1869, men det framgår ikkje om ho då var enkje. Halvor ser me ikkje meir til.

{1511} År: 1860c

Syver Botolvson Botolvshuset Haugen 22.06. 1806-1875
Foreldre: Botolv Person Kvelprud Botolvshuset og Birgit Olsdtr. Botolvshuset eller Løytet.
Gm Anne Embriksdtr. Bakke Haugen 1799-1845
Foreldre: Embrik Olson Bakke og Borghild Gunvaldsdtr. Sundrehagen.
Gm Ingeborg Olsdtr. Bergahagen TretterudHaugen 1821-1875
Foreldre: Ola Tomasson Tretterud Bergahagen og Birgit Mikkelsdtr. Bomberud.
*Barn i andre ekteskap
1. Birgit Syversdtr. Kanafetmyro 1848-1872
Ho døydde i barselseng 5 døgn etter nedkomst. (?)
2. Botolv Syverson Kanafetmyro Rasmusjordet 03.09. 1856-1919
Ugift. Sjå Rasmusjordet, gnr. 22/35.

Syver og Anne gifte seg 1843. Ho døydde i 1855. Syver vart attgift 1846 med Ingeborg Olsdtr. Bergahagen.
    Syver og Anne var på Kanafetmyro ei tid (sjå der), før dei kom til 'Opheimhaugen.' I 1865 var han husmann med jord under Karigarden. Sonen Botolv kom til Rasmusjordet.

{1512} År: 1878


I 1878 kjøpte Eirik Tolleivson og Helga Sveinsdtr. bruket Haugen hjå Halvor Solveson. (Om han sjå Dølahaugen). Det har ikkje lykkast å finne ut kven Eirik og Helga var, truleg var dei frå Gol. Dei selde att 1887 til Oleiv Knutson for for 1700 kr.

{1513} År: 1887

Oleiv Knutson Hjelmen OpheimsHaugen 1849-1934
Foreldre: Knut Oleivson Hjelmen Nyhusmoen og Kari Olsdtr. Nyhusmoen, Gol.
Gm Ingrid Halvorsdtr. Huserjordet OpheimsHaugen 31.08. 1856-1939
Foreldre: Halvor Solveson Haugo (ungkar) og Margit Persdtr. Huserjordet. Fosterforeldre: Halvor Torson Hestehagen Dølajordet og Gunhild B. Sveinjordet. (Båe oppattkalla. )
*Barn
1. Knut Oleivson OpheimsHaugen 11.05. 1880-1880
2. Kari Oleivsdtr. OpheimsHaugen 19.02. 1884-1925
Ug. Ho var heime. Døydde ung. Sjå barnebarn.
3. Gunhild Oleivsdtr. OpheimsHaugen Teigen 24.01. 1886-1947
G 1912 m Tolleiv Larsson OpheimsTeigen. Sjå Teigen 22/73.
4. Margit Oleivsdtr. OpheimsHaugen Hefte 08.11. 1887-1969
G 1911 m Hans Jonson Brennhovd Hefte, Gol. Barn: Barn: Anne 1911-1975 g 1940 m Eirik Asleson Haugstad; Jon 1913-1991 g 1938 m Olga Arnesdtr. Holm, Rukkedalen; Ingrid 1914-1971 g 1938 m Nils Knutson Løstegard Gladhus; Olav 1920- snikker; Torleiv 1926- g 1957 m Birgit Sagabråten.
5. Knut Oleivson OpheimsHaugen 14.09. 1889-1968
G 1921 m Kari Ellingsdtr. Flåta. Sjå neste hushald.
6. Halvor Oleivson OpheimsHaugen Sehl 08.10. 1893-1982
G 1917 m Birgit Eivindsdtr. Trintrud. Sjå nordre Sehl, gnr. 46/1.
7. Margit Oleivsdtr. OpheimsHaugen Sørlie 31.07. 1896-1981.
G 1923 m Martin Teodor Hansson Sørlie 1896- . Barn: Hans 1924- snikkar/formann gm Inger Johanne Fuglerud (2 barn); Oleiv 1928- snikkar/formann gm Helga Muggerud (3 barn); Inger 1930- arbeidde på sjukehus, gm Øystein Karlsen (3 barn); Asbjørn 1933-1999 tømmermann gm Margit ... (eit adoptivbarn).
    Martin og Margit dreiv eit småbruk på Lierskogen.
8. Ingrid Oleivsdtr. OpheimsHaugen Dølahaugen 01.01. 1901-1994
G 1935 m Tor Eirikson Dølahaugen. Sjå Dølahaugen, gnr. 22/11.
*Barnebarn
1. Olav Haugen 17.02. 1907-1982
Gm Ingrid Kraft 1910-1983. Ingen barn.
    Truleg eit barn med Turid Arnesdtr. Halsteinsgard, Gol: Astrid 1932- gm Trygve Fekene. Gol IV s 470
    Dei budde nedst i Opheim. (Kristian Jorde overtok huset.) Han var sjåfør og sagbruksarbeidar.
    Foreldre: Ola Fredrikson Strand 1844-.... (busett på Børtnes, jernbanearb. /stasjonsmester) og Kari Oleivsdtr. Opheimshaugen.
2. Trygve Halvorsen 1919-1996
G 1941 m Gunhild Køso, Gol 1922-1971. Ingen barn. Trygve var skytebas og anleggsarbeidar, busett i Slemmestad. Foreldre: ... Halvorsen og Kari Haugen. Trygve vaks opp hjå Strand i Engene i Gol.

Oleiv og Ingrid gifte seg i 1881. Oleiv var bonde og timremann. Oleiv kjøpte bruket i 1887 frå enkja Helge Sveinsdtr. i 1887 for 1700 kr.