Voll gnr. 22 bnr. 103
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Voll gnr. 22 bnr. 103-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

I daglegtale heiter bruket Smedjordet. Bruket 'Voll' er eit småbruk oppå 'Jordo'. Smedjordet var husmannsplass under Vesledalstugu fram til 1906.
    Knut og Guri dreiv Voll pensjonat om sumrane.
    Areal 1995: dyrka jord 30 mål og anna areal 12 mål som vert leigd bort, produktiv skog 70 mål.
    Våningshus bygt 1952, påbygt 1972, loft, tømmerlåve med 2 sauestallar frå 1936.

{1534} År: 1874

Ola Olson Skrindo Opheimsjorde 13.08. 1831-1905
Foreldre: Ola Olson søre Skrindo og Mari Olsdtr. Håkonsgard.
Gm Margit Sevatsdtr. Sehl Opheimsjorde 31.03. 1837-1903
Foreldre: Sevat Bjørnson Sata Opheim Vesledalstugu (ungkar) og Haldis Olsdtr. Sehl.
*Barn
1. Ola Olson Opheimsjorde 30.06. 1860-1944
G 1886 m Ågot Eivindsdtr. Torpo 1868-1960. Barn: Maggi 1887- ; Even 1890- ; Gena 1893- ; Alma 1894- gm ... Bender; Oscar 1900- ; Clara 1902- ; Edward 1905- ; Olaf 1908- ; Hilda ....- gm ... Carter . (1244)
    Til Am. i 1886: Eden, MN. Farma ved Mound City i Campbell Co., SD. Han var ein av pionerane ved Mound City, Ola pløgde jorda si med oksar.
2. Mari Olsdtr. Opheimsjordet Nylund 13.04. 1862-
Gm Peder Nylund, Stange på Hedmarken. Barn: Ågot 1895- ug.; Oscar 1897- gm ... (3 barn); Petter 1898-1946 gm Frida ... ( 2 barn); Nils 1900-1975 ug. (1244)
3. Haldis Olsdtr. Opheimsjorde Pålhus 1864-
G 1894 m Helge O. Pålhus, Hemsedal. Barn: Ola 1895-1946 hadde Pålhuso g 1941 m Guri Fekene; Rangdi 1896- gm Andres Hov, Sogn, til Våle i Vestfold (4 barn); Margit 1898- g 1933 m Jon Hjelmen; Ola 1900- ugift drosjeeigar i Oslo; John 1902-1976 kjøpmann i Olso, gm Borghild Grøtting, Ulefoss (2 barn); Embrik 1905-ung ; Maria 1906-1966 g 1930 m Lars Hjelmen Grøndalen (1 barn); Birgit 1909-1964 ug.
4. Sevat Olson Opheimsjorde 25.11. 1866-1868
5. Sevat Olson Opheimsjorde 04.06. 1868-1952
G 1890 Oslo m Gunhild S. Holo 1864-1954. Barn: Ola 1890-1969 g 1928 m Lydia Davidsen; Maria 1892- g 1921 m ... Norby; Gina 1895- g 1919 m Herman Thorstenson (4 barn), g 1960 m Teodor Johnson; Emma 1879-1974 g 1927 m Harold Kohler; Sankey 1899- g 1941 m Marion Thompson; Lars 1902- g 1927 m Gunilda Johnson; Aston Olai 1906- g 1929 m Edith Hoffman.
    Til Am. 1890: farma ved Selby, SD. Byggmeister Sevat O. Opheim var heim att ein tur i 1923.
6. Ola Olson Opheimsjordet Sire 20.05. 1871-1951
G 1902 m Dordei Nilsdtr. Helling. Sjå Nedre Sire, gnr. 4/28.
7. Embrik Olson Opheimsjorde 14.07. 1878-1879

Ola og Margit gifte seg i 1860. Ola var inderst på Skrindo dei fyrste åra. Frå 1866 inderst på 'Sando-eie', Medgarden, Sataøyen og 'Opheims-eie' dvs. Opheimsjorde frå omlag 1874.
    Margit og Ola fekk bygsle Opheimsjordet hjå far hennar. Ola var smed, kjerremakar og rokkedreiar, og bruket fekk namnet Smedjordet etter han.