Bjerke gnr. 22 bnr. 155
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Bjerke gnr. 22 bnr. 155-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bureisarbruket Bjerke vart frådelt Vesledalstugu i 1934. Den tid vart bruket kalla Nyheim. Etterkvart vart namnet Bjerke. Innmarka ligg nedanfor Vesledalstugu.
    I 1960-åra var det 45 mål innmark, av dette 10 mål dyrka. Sidan er det nydyrka kring 100 mål på heimstølane.
    Areal 1995: dyrka jord 107 mål, anna areal 120 mål, produktiv skog 120 mål. Leigd jord 13 mål. (Larsevollen er tilkjøpt seinare.) Buskap: 13 mjølkekyr, 15 ungdyr.
    Våningshus bygt 1969, kårhus 1935, driftsbygning 1934 påbygd og restaurert 1976, stolphus.
    Stølar: Dråpalia, Helsingset og Kylleshammerslåtta.