Liabø gnr. 23 bnr. 26
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Liabø gnr. 23 bnr. 26-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Garden Liabø vart frådelt nordre Sørbøen i 1947 og bygd opp frå nyo på den sørvestre delen av innmarka til Sørbøen.
    Areal 1995: dyrka jord 21 mål, anna areal 19 mål, produktiv skog 99 mål, anna utmark 14 mål. Buskap: 7 mjølkekyr, 20 vinterfora sauer.
    Våningshus bygt 1946, låvebygning med fjøs 1958, tilbygg 1984, garasje 1976.
    Berget, gnr. 23/12 vart tilkjøpt som underbruk i 1950.