Hovda gnr. 32 bnr. 1
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Hovda gnr. 32 bnr. 1a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hovda var husmannplass under Sata. Hovda ligg aust for Myro i dalsøkket mellom flatene på Hovda og brattlia. Grove or Trolltjønn kjem ned her. (Smedsegrove).
    Hovda vart nedlagt 1923 då Ola Arneson flytta til Granlien. Plassen er no tilvoksen med skog, men tuftene syner. Den gamle stugu står oppe på stigningane i Votndalen. Litt oppe i lia låg "rote-garden" (rot = kålrot), der vaks det godt når dei bar opp nok møk i sekkevis. (921 s 42)
   

{1934} År: 1840c

Embrik Herbrandson Bæra 08.06. 1788-1876
Foreldre: Herbrand Embrikson Bæra husmann u/Sata og Anne Samuelsdtr. Bæra.
Gm Barbro Nilsdtr. Skjervheim Satalien 01.02. 1778-1850
Foreldre: Nils Olson Skjervheim og Turid Olsdtr. Juvsjord.
Gm Guri Olsdtr. Ylilie Satalien 20.06. 1817-1902
Foreldre: Ola Endreson Granlien Ylilie og Margit Olsdtr. Storedalsplass.
*Barn i andre ekteskap
1. Herbrand Embrikson Satalien 20.11. 1851-1856
2. Embrik Embrikson Satalien Lien 16.04. 1855-1929
G 1886 m Guri Johannesdtr. Brye 1860-1947. Barn: Emil 1887-1911; Johannes 1889-1889; Johannes 1891-1908; Julia 1897-1947 farmar i Northwood, ND, gm Olaf Skøyten, Hemsedal (3 barn). (1395)
    Embrik skreiv seg Lien og tok homestead nær Northwood. Embrik var ein arbeidssam og beskjeden mann. Han var heim att ein tur i 1913. Einaste attlevande slektning var ei halvsyster i Drammen (Ingeborg Olsdatter f. 1845 gm Knut K. Skøro.). Hallingen nr. 70 s 34: busett i Hatton, ND.
3. Herbrand Embrikson Satalien Lien 13.12. 1859-1950
G 1888 m Ingeborg Larsdtr. Tolleivsgarden Noss 1868-1896. Barn: Gurine 1889-1973 g 1924 m Svante Nelson (4 barn) farmar nær Wendell, MN. (1395)
    Herbrand reiste til Am. i 1878: New York. Herbrand dreiv landhandel og postkontor i Waukon, Norman C. MN. Sidan var han farmar ved Tagus i ND og hadde eit dampdrive treskeverk. På sine gamle dagar budde han hjå dottera i Wendell, MN. (epost G. Swanson)

Embrik og Barbro gifte seg i 1821. Ingen barn. (Embrik hadde ein son med Birgit Henriksdtr. Huus: Henrik 1816-1818.)
    Frå 1835 og utover står 'Herbrand Hovda' i husmannslistene. Embrik Herbrandson overtok Hovda kring 1839, og var husmann der i 1848. Embrik gifte seg opp att 1853 med Guri Olsdtr. Truleg flytta dei til Satalien kring 1860.
    Embrik gjekk arbeidsledig og vart difor idømt tukthusarbeid i 1809. Ein Embrik Herbrandson fekk to barn utanfor ekteskap i 1812: Kristi og Kari, båe døydde småe. Mora var Birgit Henriksdtr. Huus.
    Embrik og broren Nils førte vidare rosemålararven frå faren. Han vart kalla Målar-Embrik. Det fortelst at Embrik hadde med ho Barbro då han var på målarferd i Sogn. "Eg gjekk fyri og grunna, og Embrik kom etter med strøkji", sa Barbo. (Ål I s 399)
    Like etter jordferda etter Barbro reiste Embrik til framande bygder for å søke målararbeid. I 1830 gav han seg til i Lærdal etter marken for å høyre om han kunne få målar-arbeid. Embrik var ein mykje nytta fyritalsmann i samværer. Han "tala tå fri hand".
    Guri vart kalla Yli-Guri. Ho hadde dottera Ingeborg Olsdtr. 1845- med Ola Arneson Svartedalen som vart kalla Skruven. Guri var munter og ordhitten. Under fødselen i 1845 sa ho fylgjande som har levd på folkemunne sidan: "Det skruvdest inn, og no ylest det ut !"
    Før 1865 var Embrik og Guri komne til Satalien. Der datt han ned frå hemsen og slo seg i hel, 88 år gamal. Guri reiste til St. Peter, MN i lag med sonen Embrik i 1877.

{1935} År: 1863

Ivar Torsteinson Anfinngarden Svarteberg-eie __.__. 1820-1902
Foreldre: Torstein Ivarson ... og ... ... Trintrud.
Gm Margit Håkonsdtr. Tveito 12.02. 1827-
Foreldre: Håkon Knutson Svarteberg (ungkar) og Margit Embriksdtr. Tveito.
*Barn
1. Håkon Ivarson Svarteberg-eie 18.06. 1857-
Til Am.
2. Ola Ivarson Svarteberg-eie 27.09. 1864-
Til Am. 1866:

Ivar og Margit gifte seg i 1857. Dei fyrste åra budde dei på ein plass under Svarteberg.
    I 1863 bygsla Ivar plassen Hovda. Ivar var fyrst på gruvearbeid i Hardanger. I 1866 reiste Ivar og familien til Am. og fekk seg ein farm. Dei reiste saman med ei gruppe frå Valdres. Ivar tok seg land i Iowa.
    I 1902 arbeidde tre heimeverande barn på farmen som var på 320 acres. Ivar døydde brått i august 1902. (1107)

{1936} År: 1865

Ola Arneson Moslåtta Hovda 11.06. 1835-1921
Foreldre: Arne Person Bøygard Sire Moslåtta og Anne Knutsdtr. Vestafor.
Gm Birgit Olsdtr. Botolvshuset Hovda 01.03. 1841-1877
Foreldre: Ola Botolvson Tormodsgardsjorde og Anne Larsdtr. Bakken.
Gm Kari Endresdtr. Storedalsplassen Hovda 21.05. 1843-1930
Foreldre: Endre Olson Nyhusmoen Granlien og Jørand Holgesdtr. Storedals.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Arne Olson Moslåtten Hovda 21.10. 1864-1957
G 1894 m Birgit Knutsdtr. Granlien. Sjå Vesledal, gnr. 107/1.
2. Ola Olson Hovda 19.01. 1867-
Til Amerika. I 1887 budde Ola i Becker Co. MN.
3. Anne Olsdtr. Hovda Heier 10.03. 1869-1929
Gm Iver Engebretsen Heier, 1867-1930. Barn: Borghild 1894-1948 gm Ola H. Tretterud, Torpo; Elling 1898-1898; Kari 1900-1968 gm Ola Solveson MoldBakken, Torpo (5 barn); Olga 1903-1985 gm Martinius Gropen (2 barn). Ivar var fyrar på Hadeland glassverk. (1715)
4. Anne Olsdtr. Hovda Kristiansen 30.04. 1871-1955
G 1898 m Kristen Kristiansen Teilbergstuen Halbakken, Jevnaker 1864-1935.
    Barn: Ole Kristian 1898-1975 gm Ruth Hansen; Torstein 1899-1967 gm ... (1 barn); Gudbrand ....-ung; Haldor 1903-1974 ug.; Tomas 1905-1992 gm Irene Johanna Trantjern (3 barn); Håkon 1907-1997 ug.; Borghild 1909-1998 ug.; Anna ....-ung. (1715)
    Anne og Kristen budde på Halbakken på Jevnaker. Kristen var timrekøyrar. Han omkom under skogsarbeid.
5. Haldis Olsdtr. Hovda 1873-1873
Heimedøypt.
6. Per Olson Hovda 29.12. 1874-1962
G 1902 m Kari Knutsdtr. Juvo. Sjå neste hushald og Lien 32/12.
7. Guri Olsdtr. Hovda 1877-1877
Heimedøypt - levde 1/2 time. Mora døydde same dag.

Ola og Birgit gifte seg i 1864. Ola var husmann og timremann. Han gifte seg opp att med Kari i 1883. Ho var enkje etter Ola Olson Bæra. Dei flytta til Lien i 1883.