Bomberudslåtta gnr. 32 bnr. 9
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Bomberudslåtta gnr. 32 bnr. 9a

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bomberudslåtta var husmannsplass under Bomberud. Eigedomen er ikkje matrikkulert.
    Plassen ligg litt opp i skogen sør ved Smedsegrove. Fyrste bygselmannen kom til Bomberudslåtta i 1856.
    Plassen vart nedlagt kring 1920. Sidan var det nokre leigetakarar frå Ådal som budde der. Ingen hus står att, men tuftene syner.

{1988} År: 1856

Knut Arneson Moslåtta Bomberudslåtta 24.03. 1820-1892
Foreldre: Arne Person Moslåtta og Anne Knutsdtr. Vestenfor.
Gm Turid Larsdtr. Brenno Bomberudslåtta 17.10. 1818-
Foreldre: Lars Johanneson Helling ... Brennehaugen og Ambjørg Tolleivsdtr. Strand Halvorsgard.
*Barn
1. Arne Knutson Bomberudslåtta 07.02. 1849-
G 1870 m Randi Olsdtr. Torpehagen. Barn: Bertha 1873- ; Carlina 1875- ; Anton 1878- ; Osvar 1881- ; Albert 1884- . (1895 Minnesota State Census, Becker Co., Wolworth Twp. v/J. Marler)
2. Ambjørg Knutsdtr. Bomberudslåtta Moslåtta 22.06. 1856-
Til Am 1870.

Knut og Turid gifte seg i 1848. Dei bygsla Bomberudslåtta frå 1856. Men budde i Grøvo i 1865.
    Knut, Turid og Ambjørg reiste til Amerika i 1867 eller 1870. Dei tok seg land ved Lake Park Becker Co. MN. Gravlagt Lake Park.
   

{1989} År: 1874

Ola Håkonson Haugen Bomberudsslåtta 17.07. 1852-1917
Foreldre: Håkon Olson Olaguthaugen og Birgit Aslaksdtr. Sørbøenston.
Gm Guri Eiriksdtr. Stranden Bomberudsslåtta 24.04. 1853-1917
Foreldre: Eirik Steingrimson Ruud Stranden og Sissel Olsdtr. Helling.
*Barn
1. Eirik Olson Bomberudslåtta 25.12. 1874-
???
2. Håkon Olson Bomberudslåtta 21.11. 1875-1942
Gm Ingeborg Andreasdtr. Midthaug 1882-1957. Barn: Ole 1903- gm Anna Bakken (8 barn); Anne 1907-1965 gm Oskar Granli (ingen barn); Andreas 1909- gm Marie Dybdal (8 barn); Guldbrand 1911- gm Asta Larsen (2 barn); Erik 1914- gm Olga Åsen (4 barn); Borgild 1916- gm Johan Løkkemoen (1 barn); Karen 1919- gm Torleif Moen (4 barn); Ragna 1922- gm Ole Røste (ingen barn). (1523), (1597)54
    Håkon hadde ei dotter Sigrid 1899-1928 med Kristi Sevatsdtr. Medgarden.
    Håkon reiste til Ådalen i 1895 og var tenestgut på Somdalen skyss-stasjon. (1232)
    Dei budde på småbruket Søla i Ådal.
3. Birgit Olsdtr. Bomberudslåtta Haugen 30.01. 1878-1942
G 1897 m Ola Olson Haugen. Sjå GlomsHaugen eller Rudning, gnr. 32/34.
4. Sissel Olsdtr. Bomberudslåtta Satalien 13.10. 1880-1940
G 1909 m Ola Sevatson Satalien. Sjå barnebarn og Nordre Lien, gnr. 32/7.
5. Eirik Olson Bomberudslåtta 26.11. 1882-1882
6. Eirik Olson Bomberudslåtta Nilsedalen 26.10. 1883-1963
G 1905 m Julie Margrete Johannesdtr. Odda 1887- . Barn: Ola 1905- skogsarbeider/ordførar/stortingsmann, gm Margit Andersdtr. Dølerud (1 son); Johan 1907- ug. i Canada; Inger 1909- gm Guldbrand Bergkastet, Hallingby (1 son); Thora 1913- gm Harald Bakken (3 barn); Esther 1922- gm Alf Guldbrandsen (1 son). (1523)
    Eirik reiste ut på arbeid og var 5 år på skysstsjonen Somdalen i Ådal. I 1908 bygsla dei Nilsedalen under øvre Hval. Eirik dreiv skogsarbeid ved sida av garden. Etter 32 år som husmann løyste han inn plassen for 6200 kr.
    Han var aktiv i fagrørsle og lokalpolitikk i Ådal.
7. Mari Olsdtr. Bomberudslåtta Rasmussen 12.09. 1886-1974
G 1908 N.Eiker m Kristian Karlsen Trangen 1887-1909. Barn: 1
    G 1909 m Ole Rasmussen, Dramdals-eie 1881-.... . Barn: Ragnar 1910-1998 gm Frida ... (2 barn); Olga 1912- gm Tore Toresen (2 barn); Einar 1913- gm Helga ... (10 barn); Sverre 1916- ; Dagmar 1918- gm Anders Hestemyr (3 barn); Ottar 1920- gm Randi .... (1 son); Erland 1922- gm Solveig ... (4 barn) .
    Til Ø-Eiker i 1908. Kristian var jarnbane-arbeidar. Ole var dagarbeidar og Mari hushalderske i 1909. Mari døde på Muggerud i Sjåstad. (1421) (Oppl. v/ Øivind Røsdærn)
8. Ågot Olsdtr. Bomberudslåtta Simarud 10.10. 1889-
Gm Kristian Simarud, Ådalen. Ingen barn.
9. Guri Olsdtr. Bomberudslåtta 08.04. 1892-1892
10. Ola Olson Bomberudslåtta 12.02. 1893-1951
G 1919 m Marta Johanson Odda frå Ådal (dvs. syster til Julie, brorkona). Barn: 5 eller 6. Ola budde på Basskje i Våle frå 1935.
*Barnebarn
1. Olga Emilsdtr. Bomberudslåtta Dekko 15.01. 1909-1998
Barn: Ola Satalien f. 1929, sjå Dekko, gnr. 32/24. Olga gifte seg 1942 m Botolv Olson Dekko.
    Foreldre: Emil Johansen Tolvsrød i Botne og Sissel Olsdtr. Bomberud-slåtta Bæra.

Ola og Guri gifte seg i 1874. Ola var husmand med jord og snikkar. Han var ein dyktig handverkar, etter han vart det sagt om andre med godt handelag at dei hadde "Håkonshand". (921) Ola lagga, laga feler m.a. ei fele til Myreguten, og leverte mykje til husfliden.