Bæra, nordre gnr. 32 bnr. 25
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Bæra, nordre gnr. 32 bnr. 25-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bæra vart frådelt nordre Bæra i 1889. Kring 1950 kjøpte eigaren også Bæra bnr. 11, og slo eigedomane saman til ein gard.
   

{2091} År: 1889

Ola Olson Lien 13.02. 1859-1902
Foreldre: Ola Olson Helling Satalien og Guri Embriksdtr. Halvorsgardslåtta.
Gm Ambjørg Olsdtr. Juven Bæra 28.11. 1869-1933
Foreldre: Ola Ellingson Sørbøensmoen Juven og Anne Olsdtr. Grasstauren.

Ola O. Lien kjøpte nordre Bæra i 1889 og fekk skøyte i 1894. Ola og Ambjørg gifte seg i 1895. Ingen barn.
    Ambjørg selde garden til svogeren i 1904.