Bruhagen gnr. 32 bnr. 28
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Bruhagen gnr. 32 bnr. 28-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bruhagen vart frådelt Sandehuset i 1894. Her var landhandel, sidan Kvelprud kafe.
    Heimstøl: Svillestølen som vart frådelt Kvelprud i 1915 og lagt til Bruhagen.
    Til eigedomen ligg også Bruvoll bnr. 27 og Elvheim bnr. 79 og 80.
   

{2094} År: 1894


Ola H. Sato d.y. var eigar av Sandehuset. Han bygde stugu med krambu i Bruhagen i 1894, men selde att neste år. Sjå 1892-hushaldet i Nubgarden.

{2095} År: 1895

Ola Person Kvelprud 24.11. 1844-1907
Foreldre: Per Torkjellson Kvelprud. og Ambjørg Olsdtr. Reiersgard Tormodsgard.
Gm Marit Eiriksdtr. Hoff Kvelprud 1851-1938
Foreldre: Eirik Hoff/Høvi og ..., N. Aurdal.
*Barn
1. Ambjørg Olsdtr. Kvelprud 1883-
Gm Johannes Larsson Bolstad, Ulvik. Barn: Anna Marita 1910- sjå barnebarn.
    Ambjørg og Johannes vart skilde. Ambjørg gjekk på Elverum lærar-seminar i 1902 og reiste til Amerika. Truleg gm ... Høsttvedt, Numedal. (1799) 1988.
    I NU frå 1913 skreiv Mehlum at Ambjørg Bolstad født Kvelprud har begynt kafe på Velta ved Nes stasjon.
2. Per Olson Kvelprud 1885-1974
G 1948 m Marie Elin Schølberg, Aun, Nordmøre. Sjå neste hushald.
*Barnebarn
1. Marit Johannesdtr. Kvelprud Stølen 07.06. 1910-1973
=Anna Marita. G 1933 m Olav Olson Stølen. Sjå Skjervheimshagen.
    Foreldre: Johannes L Bolstad og Ambjørg Olsdtr. Kvelprud.

Ola var i Am. frå 1873 til 1876. Han kom heim att og dreiv kolonialhandel i Homansbyen i Oslo til han gjekk konkurs i 1893.
    Så flytta han heim att til Ål og byrja landhandel i Bruhagen under namnet 'O. P. Quelprud'.
    Ola var politisk interessert, og tok del i skipinga av arbeidarsamfunnet i Oslo.