Lie, søre gnr. 32 bnr. 30
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Lie, søre gnr. 32 bnr. 30-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lie var husmannsplass under Sata fram til 1897. Namnet har vore Satalien, Ylilien og Søre Lie. Lie ligg midt oppe i Vestlien og høyrer til grannelaget til Hovda, men grunna skogen så var dei ikkje "sjågrannar". Plassen har stått øyde frå 1923.
   

{2102} År: 1835c

Ola Endreson Sanden Satalien 1792-1864
Foreldre: Endre Mortenson ... Sanden u/Nordhagen og Guri Hansdtr. Sanden, Nes. (1275)
Gm Margit Olsdtr. Storedal Satalien 27.07. 1783-1867
Foreldre: Ola Olson Storedal og Ingebjørg Hermannsdtr. Krosshaug.
*Barn
1. Guri Olsdtr. Satalien 04.10. 1815-1816
2. Guri Olsdtr. Satalien 20.06. 1817-1902
Barn: Ingeborg Olsdtr. 1845- m/Ola Arneson Svartedalen ('Skruven') og Ola Olson 1847 m/... .
    G 1853 m enkjemann Embrik Herbrandson Satalien. Sjå Hovda, gnr. 32/1a.
3. Ingeborg Olsdtr. Satalien Bergene 04.04. 1822-
G 1852 m Embrik Torson Bergo under Trillhus. Sjå gnr. 2/7. Til Am. i 1865.

Ola og Margit gifte seg i 1815. Ola Endreson vart kalla Ylen eller Yliguten. Frå før hadde Margit sonen Ivar 1809-1879, (sjå Asgrimsplass) med Knut Ivarson Espegard.
    Yliguten var ein svær veidemann og gjekk mykje i fjellet. Han skaut omlag 600 reinsdyr. Han jakta også på bjørn, kjøpte avdanka dyr og la på åte. Han kunne eta så mykje ein dag, at han gjekk utan mat både ein og to dagar etterpå. Ein kveld kunne han sette seg ved peisen på Haugestølen og byrja steike kjøt av ein nyskoten reinskalv. Om morgonen låg berre beina att. (921 s 44)
    Ola var kjentmann då fjellet var kartlagt. Han sette opp vardar langs vegen over Hardangervidda og fekk ein liten pensjon frå Geografisk Oppmåling. (1644)37
    Yliguten var ein kjend 'åtgjerdsmann', han bles i brennevin og pjutra mot ymse sjukdom og plager. (1465)1921
    I 1824 bygsla han ei kvernstøe i Gamlifossen og plassen Satahagen. I 1835 kjøpte lensmann Pleym fossen og plassen hjå bonden i Sataroen. Ola fekk 130 spd for mølla han hadde bygd. Ola flytta då til Lien, men held truleg fram som møllar. På sine gamle dagar var han inderst på Muleplassen under Arnegard i Nes.

{2103} År: 1860c

Ola Olson Helling Satalien 03.10. 1822-1889
Foreldre: Ola Olson Helling og Guri Nilsdtr. Holto.
Gm Guri Embriksdtr. HalvorsgardSlåtta Satalien 26.09. 1834-1910
Foreldre: Embrik Person Bøygard Halvorsgardslåtta og Gro Sveinsdtr. Halvorsgard.
*Barn
1. Guri Olsdtr. Satalien Solbakken __.__. 1855-
Barn med Karl Gundersen Vallerud, Skedsmo: Guri 1883-1970 gm Ola Endreson Granlien, sjå Anfinnset.
    G 1893 m Kristian Ellingson Bliksrud-eie eller Solbakken (f. Narverudeie) 1866- . Barn: Erling 1894- .
    Budde på Gulsplassen på Sokna i 1900. Eller på Solbakken Lunner Ringerike.
2. Embrik Olson Satalien 16.02. 1857-
Ug. Han dreiv handel på Gjøvik og døydde før 1908. (1553)1908/41
3. Ola Olson Lien 13.02. 1859-1902
G 1895 m Ambjørg Olsdtr. Juven. Sjå nordre Bæra, gnr. 32/25.
4. Nils Olson Satalien Bæra 20.07. 1861-1948
G 1888 m Kari Olsdtr. Bakken. Sjå Bæra gnr. 32/10.
5. Gro Olsdtr. Satalien 20.07. 1864-1909
Gro var døvstum og budde i Sataøyen. Ho hadde strikkemaskin. Gro drukna i elva.
6. Nils Olson Satalien Moen 18.11. 1866-1941
Gm Sissel Knutsdtr. Granlien. Sjå Kræmarslåtta, gnr. 11/7, Lie, gnr. 32/30 og Skjerpingmoen, gnr. 12/11.
7. Mari Olsdtr. Satalien Havik 09.05. 1869-1947
G 1892 m Erik A. Havik, Lunde på Ringerike. Barn: Anders 1890-1918 gm Agnes Kjølkvist; Gunda 1892-1973 gm Henry Holm; Olaf 1896- gm Olga Havik; Georg 1899- gm Martha Smith; Edvin 1903-1970 gm Dagmar Werner; Sverre 1906- gm Hilma Benterud; Håkon 1909- gm Randi Gulbrandsen. (1033) s 76
8. Lars Olson Satalien Bæra 13.11. 1871-1928
G 1898 m Gunhild Sveinsdtr. nordre Holto. Sjå Bæra, gnr. 32/25.
   
9. Svein Olson Satalien Sataøyen 29.03. 1874-1944
G 1901 m Margit Nilsdtr. Gudmundsrud. Sjå Sataøyen, gnr. 32/20 og Fargarøyne.

Ola og Guri gifte seg i 1856. Ola var forpaktar i Lie i 1865.

{2104} År: 1897

Asle Olson Langero Lien 01.06. 1857-1932
Foreldre: Ola Torsteinson Medgarden Langero og Rangdi Solvesdtr. Myro.

Ugift. Asle kjøpte Lien i 1897 og vart den siste som budde i Satalia. Asle hadde meiningar om mangt.
    Ei tid tenkte han å reise til Amerika. Han ville avgårde radt etter helgedagane i jula. Folk bad han om å vente til våren. Men det ville ikkje Asle.
    "Te våren, då bumlar det til alt, då."
    So kjøpte han seg mange knivblad hjå Løke-Sveidn, og forklara det slik: "Dei ha so svære grisi i Am'rikka, dei må ha noko å stinge dei med!"
    Asle reiste frå Langero om kvelden, folk bad han vente til om morgonen.
    "Nei", sa Asle, "Då møter eg so mange då, og so sko dei veta kor eg ska åv".
    Fem dagar seinare kom Asle heim att.
    " Eg hadde no meint meg til Am'rikka no då," fortalde Asle,"men då eg kom te Krø're og såg denna ankræne jødnbanen, då tok eg fælskji."