Strendo gnr. 32 bnr. 31
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Strendo gnr. 32 bnr. 31-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Strendo er eit småbruk som vart frådelt Sata i 1896.
    Areal 1995: dyrka jord 8 mål, anna areal 2 mål, produktiv skog 5 mål.
    Våningshus bygt 1921, loft 1924, låve og fjøs restaurert 1941.
   

{2108} År: 1896

Oleiv Knutson Gurigard Strendo 09.09. 1854-1932
Foreldre: Knut Oleivson Gurigard (enkjemann) og Birgit Olsdtr. Øvrelå.
Gm Gunhild Knutsdtr. Dekko Strendo 04.02. 1849-1941
Foreldre: Knut Sindreson Juven Dekko og Kari Olsdtr. Medgarden.
*Barn
1. Birgit Oleivsdtr. Strendo 25.06. 1875-1966
Ug. Barn: Olav 1906-1919 m/Anders Larsson Hovset, jarnbanarbeidar busett i Skjølet f. 1876.
2. Knut Oleivson Strendo 02.01. 1878-1892
3. Kari Oleivsdtr. Strendo 25.12. 1880-1885
4. Margit Oleivsdtr. Strendo Moen 16.09. 1883-
Gm ... Moen, Sigdal. Barn: Oscar ....- gm .... (1 datter); .... ; .... .
    Margit reiste til Am. i 1904, budde i Alberta, sidan Sascatchewan, Canada.
5. Kari Oleivsdtr. Strendo Skalle 26.12. 1886-1982
G 1910 m Ola Håkonson Skalle. Sjå Kolbjørnstølen, gnr. 98/1.
6. Ola Oleivson Strendo 04.10. 1889-1902
7. Knut Oleivson Strendo 16.05. 1892-1980
G 1914 m Birgit Halvorsdtr. Teigen. Sjå neste hushald.
8. Ragnhild Oleivsdtr. Strendo Vestenfor 29.12. 1895-1983
Barn: Gunvor Marie 1915- sjå barnebarn.
    G 1917 m Tolleiv Olson Vestenfor. Sjå eige hushald.
*Barnebarn
1. Gunvor Mariusdtr. Vestenfor Nilsen 31.03. 1915-1995
=Gunvor Marie. G 1937 m Olav Kristianson Nilsen. Sjå eige hushald.
    Foreldre: Marius Hansen Jølsen 1890- m/Ragnhild Oleivsdtr. Strendo Vestenfor.

Oleiv og Gunhild gifte seg i 1875. Dei rydda og bygde opp bruket Strendo frå nytt av.