Olaguthaugen gnr. 32 bnr. 46
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Olaguthaugen gnr. 32 bnr. 46-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Satahaugen eller Olaguthaugen var husmannsplass under Sata. Bruket ligg i skogen mellom elva og jarnbanelina. Ola-guten, det var Ola Håkonson Ruud. Han var truleg fyrste husmannen. Plassen vart skilt ut som eige bruk i 1916. Vert brukt som tilleggsjord til Sataøen (bnr. 20). Sjå der.
    Opphavleg hadde Olaguthaugen rett til å setja opp stølsbu i Lurvestølhalle i Sataremmen. Olaguthaugen vert no brukt som feriestad. Tidlegare stod ei gamal stugu her, men ho vart flytta til Liatoppen Fjellstove av Knut Olav's far, Kåre Buseth.
   

{2127} År: 1829

Ola Håkonson Ruud Haugen 20.07. 1788-1861
Foreldre: Håkon Eirikson Gullhagen Ruud og 1.g Margit Olsdtr. Skjervheim.
Gm Ågot Johannesdtr. Gunhildgard Haugen 07.01. 1787-1863
Foreldre: enkjemann Johannes Knutson Breie Gunhildgard og Margit Persdtr. Skrindo.
*Barn
1. Håkon Olson Haugen 25.05. 1826-1887
G 1852 m Birgit Aslaksdtr. Sørbøenton. Sjå neste hushald.

Ola og Ågot gifte seg i 1827. Ola bygsla plassen Haugen i 1829. Truleg er det han sjølv som er årsaken til namnet Olagut-haugen. Avgift pr. år: slå ein 6-målsteig eller ca 24 mål på Hestebrekk. Fri kost vart spesifisert.
    Bygslinga omfatta trevirke etter behov, og rett til å setja opp stølsbu i Lurvestølhalle i Sataremmen.

{2128} År: 1852c

Håkon Olson Haugen 25.05. 1826-1887
Foreldre: Ola Håkonson Ruud Satahaugen/Olaguthaugen og Ågot Johannesdtr. Gunhildgard.
Gm Birgit Aslaksdtr. Sørbøenston Haugen 11.03. 1828-1915
Foreldre: Aslak Syverson Barskrind Sørbøenston og Birgit Håkonsdtr. Ruud.
*Barn
1. Ola Håkonson Haugen Bomberudsslåtta 17.07. 1852-1917
G 1874 m Guri Eiriksdtr. Stranden. Sjå Bomberudsslåtta, gnr. 32/9a.
2. Ågot Håkonsdtr. Haugen Bomberud 07.01. 1855-____
Gm Lars Asleson Bomberud. Sjå Slåtta, gnr. 32/16.
3. Birgit Håkonsdtr. Haugen Svarteberg 05.03. 1857-1943
G 1876 m Torstein Torsteinson Svarteberg Gjøta. Sjå Hansebråten, gnr. 114/16.
4. Margit Håkonsdtr. Haugen Sandestølen 18.08. 1859-1925
G 1888 m Ola Larsson Sandestølen. Sjå Sandestølen, gnr. 110/13.
5. Aslak Håkonson Haugen Jonset 18.07. 1862-1932
G 1888 m Birgit Knutsdtr. Holgelien. Sjå Jonset, gnr.111/6.
6. Håkon Håkonson Haugen 07.03. 1865-1953
Ugift. Håkon budde i Solbakken under Sata, og han dreiv timrehogst. Ofte vart det å liggja borte i kalde koier heile veka, om natta glimta stjernene i ljoregluggen. "Gifte seg, det er eit lotterispel, dei kunn' prøve seg dei som vilja!", sa Håkon. Han gjorde det ikkje. På sine gamle dagar kjøpte han seg hus i Sando.
7. Birgit Håkonsdtr. Haugen 28.10. 1867-
G 1888 m Ole Olsen Bråten f. 1863 i Nes i Ådal.
    Til Norderhov i 1883. Dei budde på Bjørnebråten i Ådal. Til Amerika 1897.
8. Eivind Håkonson Olaguthaugen Gudmundsrud 25.07. 1870-1951
G 1914 m Helga Nilsdtr. Tveito. Sjå 1914-hushaldet i Gudmundsrud.
9. Eirik Håkonson Haugen 22.02. 1873-1937
Sjå neste hushald.

Håkon og Birgit gifte seg i 1852. Tre av sønene i Olaguthaugen tok seg anleggsarbeid ved banen, og dei gjorde gode peng. Eivind og Håkon tok seg skogsarbeid i lag. Håkon var kvassast frå morgonen, men innan kvelden kom, hadde Eivind oftast hogd mest. (921)