Oppsal gnr. 32 bnr. 70
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Oppsal gnr. 32 bnr. 70-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Oppsal er eit bureisingsbruk som vart frådelt Hestebrekk i 1924 og rydda av rå rot. Til garden høyrer stølen SataNystølen ovanfor Hestebrekk og langstøl på Haugestølen.
    Areal 1995: dyrka jord 67 mål, anna areal 29 mål, produktiv skog 142 mål, anna utmark 123 mål.
    Våningshus bygt 1977, gamalt våningshus, låven brann ned i 1986. Det er no sett opp nytt reiskapshus. Oppsal vert brukt som underbruk til myljo Tveito, gnr. 55, bnr. 10.