Vesleberg gnr. 35 bnr. 13
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Vesleberg gnr. 35 bnr. 13-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Vesleberg var ein liten plass og heimstøl som låg oppe på åsen ovanfor Nedreskorr. Her budde folk frå 1850 til 1868. Frå 1868 har Vesleberg lege under Nedreskorr.
   

{2265} År: 1850

Vigger Viggerson Medgard 04.01. 1816-1910
Foreldre: Vigger Eivindson Oleivsgard (ungkar) og Kari Johannesdtr. Medgarden.
Gm Birgit Embriksdtr. Thon Vesleberg 14.01. 1815-1862
Foreldre: Embrik Sevatson Thon og Guro Larsdtr. Espegard.
Gm Ragne Ivarsdtr. Preinsrud 29.07. 1820-1903
Foreldre: Ivar Embrikson Ødelien Preinsrud og Gro Oleivsdtr. Lislelien.
*Barn i fyrste ekteskap
1. Johannes Viggerson Vesleberg 22.12. 1838-1847
2. Kari Viggersdtr. Vesleberg 26.12. 1840-____
3. Lars Viggerson Vesleberg 14.03. 1843-
I FT 1865 var Lars dreng på Veien på Ringerike. Til Amerika: Mankato, MN. Han arbeidde ved jarnbanen i Am. (1477)301 og nr 151 s 29. Som barn vart Lars sett på legd. (1846)
4. Embrik Viggerson Vesleberg Wiggerson 14.03. 1843-1926
Gm Ingeborg Gudbrandsdtr. Solum 1846-1908. (1032) Barn: Bertha g 1893 m Clarence Bentley; Clara g 1913 m Andrew Kvamme; Ellen Inga g 1909 m Benjamin Anderson; Wilma g 1910 m Ingvald Isaacson; Wilhelm Ingvald 1879-1921 g 1910 m Gina Henrika Isaacson; Ingeborg -1908 36 år. (Eller 7 døtre+1 son. Frå eit fotografi: ' Marie, Clara, Bertha, Gina, Julia, Ingvald, Ellen, Nelina.) (J. Marler)
    Til Am. i 1861: Gary, MN.
5. Guro Viggersdtr. Vesleberg Vesleberg 29.04. 1845-1934
Ug. Guro var dagarbeiderske på Myro i 1900. 'Inderst i en ubeboet Plads'. (!) Guro budde i stugu på plassen Uppi Bergo ova Skjervheim. Ho var lett på foten, og mest kvar dag var ho 'nedi gardo' på arbeid. Det kunne vera vassbering, karding m.m. For arbeidet fekk ho mat, 'i seg og med seg'. (1799)1979
6. Birgit Viggersdtr. Vesleberg 07.06. 1847-
Reiste til Am.
7. Johannes Viggerson Vesleberg Vesleberg 26.05. 1850-____
8. Ågot Viggersdtr. Vesleberg Asgrimplass 28.08. 1853-1939
G 1882 m Ola Torsteinson Asgrimsplass Knausen, sjå Knausen, gnr. 123/4.
9. Birgit Viggersdtr. Vesleberg Preinsrud 14.08. 1856-1932
Birgit hadde to barn med Anders Embrikson Arnegard, sjå barnebarn.
    G 1891 m Ola Bjørnson Tveito Bergaplass.
10. Sevat Viggerson Vesleberg 26.01. 1859-1938
G 1899 i Am. m Gunhild Larsdtr. Thon 1863-1950. Barn: Birgit død ung; William 1900-1921; Haldis 1903-1986 ug.; Bertha 1905-1978 gm farmar Chr. Hauge, Michigan i ND (3 barn).
    Utvandra til Mankato Am. i 1880. Snikker og farmar i Logan, Montana. Dei flutte til Gary i MN då det ikkje var norsk skule i Logan området.
*Barnebarn
1. Embrik Anderson Preinsrud Andersen 13.05. 1880-1954
Ug. Var i Am. i mange år, kom heimatt og budde på Sundre. (1469) s 46
    Foreldre: Anders Embrikson Arnegard (ungkar) og Birgit Viggersdtr. Vesleberg Preinsrud.
2. Birgit Andersdtr. Preinsrud Andersen 02.06. 1882-1964
Ug. I 1900 hadde ho huspost hjå majorinne von der Lippe Waaler i Ullevollsvegen 61, Kr.ania.
    På sine eldre dagar kom ho heimatt til Ål. Både ho og broren skreiv seg 'Andersen'. (1469) s 46
    Foreldre: Anders Embrikson Arnegard (ungkar) og Birgit Viggersdtr. Vesleberg Preinsrud.

Vigger og Birgit gifte seg i 1839. Sonen Johannes og dottera Birgit var fødde på Håheim, og dottera Kari var født i Ullensvang. Vigger vart attgift 1866 med Ragne Ivarsdtr. Ingen barn. Sjå Preinsrud.
    I Ål III s 432 har Lars Opsata ei artig soge om korleis det gjekk då Vigger prøvde å utrydde veggelusa i Vesleberg.