Gullhagen, nedre gnr. 36 bnr. 13
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Gullhagen, nedre gnr. 36 bnr. 13-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nedre Gullhagen vart frådelt Gullhagen i 1912. Eigedomen var nedre delen av jordet i Gullhagen. Midt på 1990-talet vart garden delt, jorda kom attende til hovudbølet Gullhagen, og tunet vart frådelt som bustad.