Sveinslåtta gnr. 37 bnr. 2
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Sveinslåtta gnr. 37 bnr. 2-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sveinslåtta eller berre Slåtta var husmannsplass under Halvorsgard og er fyrst nemnt i 1798. Sveinslåtta ligg ovanfor den gamle riksvegen. Dei gamle tuftene er no oppdyrka. Den gamle stugu skal ha kome til Slåtta 36/3. Noverande tun står på eit jordstykke nedanfor vegen kalla Stein (kome frå Stranden i 1911.) Idag nyttar eigarane slektsnamnet 'Stein'.
    Før jarnbanen kom var det skyss-stasjon i Sveinslåtta. Det var kvilingstad for folk og hestar.
    Areal 1995: dyrka jord 8 mål, anna areal 4 mål, skog 4 mål. Våningshus bygt 1956, påbygt 1971, låve med sauestall 1954. Det var sauehald fram til 1993.
   

{2332} År: 1798

Gm Guri Torjusdtr. Svarvargarden Sveinslåtta 29.09. 1750-1814
Foreldre: Torjus Olson Leikvoll Svarvargarden og Margit Larsdtr. Grov (Gol).

Guri bygsla Sveinslåtta i 1798 på livstid for 3 rd årleg.
    Guri var enkje etter Ola Knutson Kjellargard Håheim. Sjå meir om familien på nedre Håheim.

{2333} År: 1853

Gro Sveinsdtr. Halvorsgard Slåtta 27.07. 1806-1892
Foreldre: Svein Olson Halvorsgard og Guri Olsdtr. Skjerping.
Gm Embrik Person Bøygard Halvorsgardslåtta 24.07. 1785-1842
Foreldre: Per Arneson Bøygard Øygarden og 1.g Guri Embriksdtr. Skjervheim.
*Barn
1. Guri Embriksdtr. Slåtta Satalien 26.09. 1834-1910
G 1856 m Ola Olson Helling Satalien. Sjå Søre Lie, gnr. 32/30.
2. Svein Embrikson Slåtta Slåtta 07.11. 1836-1926
Sjå neste hushald og Heimdal.
3. Guri Embriksdtr. Slåtta Bæra 09.11. 1839-1914
G 1869 m Lars Sveinson Sørbøensmoen Bæra. Sjå Bæra 32/11.
4. Per Embrikson Slåtta Bæra 16.02. 1842-1887
G 1871 m Borghild Knutsdtr. Gurigard. Sjå neste hushald.

Embrik og Gro gifte seg i 1834. Dei budde i Sveinslåtta.
    Embrik betalte plasseleiga til Halvorsgard med stamping i 1834-5. Embrik gjekk bort i 1842. Gro fekk plassen hjå far sin i 1853.

{2334} År: 1871

Per Embrikson Slåtta Bæra 16.02. 1842-1887
Foreldre: Embrik Person Bøygard Halvorsgardslåtta og Gro Sveinsdtr. Halvorsgard.
Gm Borghild Knutsdtr. Gurigard Bæra 23.06. 1847-1885
Foreldre: Knut Oleivson Gurigard og Borghild Knutsdtr. Torsteinsrud.
*Barn
1. Embrik Person Slåtta Bæra 15.06. 1870-
G 1890 m Margit Mikkelsdtr. Sørbøen. Sjå Framstad, gnr. 32/47.
2. Knut Person Slåtta Bæra 09.07. 1872-
Ugift i 1891. Budde saman med syskena Svein og Borghild.
3. Svein Person Bæra 02.09. 1875-
G 1924 m ... ... . Busett i Am. ........ .Eit brudebilete er teke i Sioux Falls i 1924.
4. Gro Persdtr. Bæra Tvedt 27.12. 1878-
Gm ... Tvedt. Fosterson: Arnold Tvedt. Til Am. : eit fotografi er teke i Canton SD.
5. Borghild Persdtr. Bæra 14.02. 1882-1891
6. Guri Persdtr. Bæra 15.10. 1885-1886

Svein Embrikson Slåtta var ugift. Han kjøpte Slåtta i 1871 og han kjøpte Heimdal (sjå der), og hadde Stein som underbruk. Broren Per var inderst på Slåtta hjå Svein.
    Per og Borghild gifte seg i 1871. Då systera vart enkje i nordre Bæra flytta dei dit. Dei skreiv seg Bæra. Per var stampar og møllar i 1875.