Reiersgard, nedre gnr. 39 bnr. 14
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Reiersgard, nedre gnr. 39 bnr. 14-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nedre Reiersgard vart frådelt 1930. Bruket ligg nedanfor Reiersgard i halla ned mot Votna.
    Areal 1995: dyrka jord 8 mål og 7 mål beite som vert leigd bort, produktiv skog 100 mål.
    Våningshus bygt omkr. 1935, garasje omkr. 1958, ei gamal lu. Hestestall bygd omlag 2002.