Øygardsslåtta gnr. 43 bnr. 2
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Øygardsslåtta gnr. 43 bnr. 2-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Øygardsslåtta eller Gjerda er eit småbruk som ligg litt aust for søre Øygarden. Bruket vert også kalla Gjerda eller Bergsgardgjerda. Gjerda var husmannsplass fram til 1885.
    Areal 1995: dyrka jord 27 mål som vert leigd bort, 13 mål bjørkeskog, prod. skog 10 mål.
    Støl på Saueslettane (gnr. 40, bnr. 7) i Nersetlia. Våningshus bygt 1950, kårhus 1988, gamalt loft. Ein låve frå 1927 er rivi. Det vart slutt med dyr på garden kring 1982.
   

{2541} År: 1796c

Oleiv Olson Bergsgard 27.05. 1756-1831
Foreldre: Ola Kitilson Bergsgard og 2.g Ingeborg Trondsdtr. ... .
Gm Anne Torgeirsdtr. Løkensgard Bergsgard 10.11. 1754-1847
Foreldre: Torgeir Nilson Sehl Løkensgard og Kari Olsdtr. Løkensgard.
*Barn
1. Ola Oleivson Bergsgard 01.07. 1781-
Truleg død i 1790-åra.
2. Ingeborg Oleivsdtr. Bergsgard Myro 17.11. 1782-1865
G 1807 m Solve Knutson Sire Byggjargarden Eggertmyrane.
3. Kari Oleivsdtr. Bergsgard 14.11. 1784-
Barn med Ola Eivindson Stranden (?) Myrland: Ola 1812- .
    Ho var i tenest på Skrindo og på Kanafetmyrane. Sjå barnebarn. Utreist?
4. Ågot Oleivsdtr. Bergsgard 10.09. 1786-
Truleg på legd 1865 hjå Barbara Ring på Ringstabekk i Bærum.
5. Ambjørg Oleivsdtr. Bergsgard 10.10. 1790-
Ambjørg levde i 1801. Ukjent lagnad.
6. Gro Oleivsdtr. Bergsgard Preinsrud 20.05. 1793-1881
G 1819 m Ivar Embrikson Ødelien Preinsrud.
7. Anne Oleivsdtr. Bergsgard 14.04. 1795-
Utreist tenestjente som Anne Oleivsdtr. Løkensgard?
*Barnebarn
1. Ola Olson Bergsgard 03.07. 1812-
Foreldre: Ola Eivindson ?Stranden ? Myrland (ungkar) og Kari Oleivsdtr. Bergsgard.

Oleiv lånte ut 496 rd til broren Guttorm i 1780. Lånet gjekk på ni år. Som motyting skulle Oleiv bruke halve garden, dvs. 6 laupsbol i Bergsgard. Om lånet ikkje vart innfritt etter lånetida, var broren plikta til å gje Oleiv skøyte på halve garden. Men Guttorm løyste ut lånet alt i 1787.
    Oleiv fekk slege av ein arm i slagsmål med broren Guttorm vinteren 1780. Sjå år 1749 på Bergsgard. I rettssaka etterpå sa futen Dorph: 'Olef havde kundet undgaaet denne Confect!' Retten kom til at skaden skjedde i 'nødverge og tilfeldigvis', og Guttorm vart frikjent for erstatningskravet.
    Oleiv budde på 'Nubstølen' frå 1795. Men i 1801 var Oleiv husmann utan jord på Bergsgard. Truleg budde dei i Gjerda. Han var nok ikkje mykje arbeidskar etter slagsmålet i 1780. Anne og Oleiv fekk fattigstøtte i Leveld 1816-1836. Han døydde på legd i Leveld i 1831 og ho døydde på legd i 1847.

{2542} År: 1807

Guri Aslesdtr. Ulshagen Bergsgard 17.08. 1749-1829
Foreldre: Asle Sveinson Ulshagen og Birgit Knutsdtr Skottebøl.
Gm Ola Asleson Skalle Vangen 08.01. 1747-1830
Foreldre: Asle Eivindson Skalle og Rønnaug Olsdtr. Sundre.

Guri Aslesdatter, enkja etter Guttorm Olson Bergsgard, fekk 1787 kontrakt på plassen Øygardslåtta på livstid. Etter hennar tid skulle eigaren av Bergsgard løyse plassen etter takst. Ho vart attgift 1814 med Ola Asleson.

{2543} År: 1830c

Håkon Olson Bergsgard Øygardslåtta 16.02. 1808-1881
Foreldre: Ola Guttormson Bergsgard og Gunhild Aslesdtr. Arnegard.
Gm Ambjørg Olsdtr. Sehl Øygardslåtta 05.12. 1802-1873
Foreldre: Ola Person Sehl og Gro Olsdtr. Arnegard.
*Barn
1. Ola Håkonson Øygardslåtta 06.02. 1834-1834
2. Ola Håkonson Øygardslåtta Hagen 13.04. 1835-1920
G 1882 m Margit Olsdtr. Kyrkjedeld Gurigard. Sjå Halvorsgardhagen.
3. Ola Håkonson Øygardslåtta Eggen 08.09. 1839-1910
G 1869 m Kari Guttormsdtr. Toteigen. Sjå Bjerke (Bøygardshagen).
    Ola kjøpte Eggen i Hol i 1888 og flytta dit. Sonen Guttorm overtok garden etter Ola. (Hol V s 344)
4. Asle Håkonson Øygardslåtta Bøygardshagen 27.11. 1842-1922
G 1875 m Sissel Halvorsdtr. Sehl. Sjå Reiersgard.
5. Embrik Håkonson Øygardslåtta 07.05. 1848-1883
Ug. Budde hjå broren i Reiersgard.

Håkon og Ambjørg gifte seg i 1829. Han var husmann i Øygardslåtta ei tid frå 1830. Men sonen Embrik er født på Tveito. Håkon selde truleg Bergsgard til Arne A. Arnegard. Håkon budde i Gjerda eller 'Bergseie' i 1839. Inderst på Tveito i 1848. Om vintrane dreiv han med tresking kringom på gardane. (1737)
    Og i 1865 var han husmann utan jord på Bakke.

{2544} År: 1874c

Vebjørn Olson Holeplass Gjerden 06.08. 1838-1895
Foreldre: Ola Mikkelson Bomberud Holeplass og Guri Vebjørnsdtr. Bakken (Hol) .
Gm Kari Larsdtr. Holeplass Gjerden 11.11. 1831-1896
Foreldre: Lars Ørjansson Holeplass og Guri Olsdtr. Sata.
*Barn
1. Ola Vebjørnson Gjerden Tveitehagen 24.09. 1873-1986
G 1898 m Birgit Olsdtr. Løyte. G 1900 m Anne Herbrandsdtr. Nedreskorr. Sjå Tveitehagen.

Vebjørn og Kari gifte seg i 1874. Vebjørn var tresko-makar. Om sumrane var han rundt i bygda på åkrebrot, om vintrane laga han tresko.

{2545} År: 1885

Knut Knutson Haug Gjerden 16.09. 1827-1911
Foreldre: Knut Knutson Strand Haug og 2.g. Sigrid Olsdtr. Haug.
Gm Sissel Johannesdtr. Bakke Gjerden 20.09. 1845-1926
Foreldre: Johannes Steingrimson Rudningen Bakke og Sissel Knutsdtr. Bergadekko.
*Barn i andre ekteskap
1. Sissel Knutsdtr. Gjerden Bæra 02.09. 1865-
Til Am. i 1870. Zumbrota MN.
2. Knut Knutson Gjerden 14.08. 1879-1911
Ugift og veikhelsa. Han var skomaker og i forpleining hjå gardbrukar Helgesen på Tronstad i Lier.
3. Ola Knutson Gjerden 16.03. 1883-
G 1903 m Gunhild Sveinsdtr. Dalo 1869-1945. Barn: Svein 1904-1984 gm Liv Ivarsdtr. Rudningen (Veahøle); Knut 1905-.... .
    Ola var gråsteinsmurar og mura m.a. brukjæra til Grønli-brua på Hemsedalvegen. Sonen Knut overtok bruket i 1951, men han fekk øydelagt ein fot under arbeid. Truleg budde Ola og Gunhild på eit bruk i Gol.
4. Johannes Knutson Gjerden 10.06. 1889-1889
Johannes vart fire timar gamal.

Knut gifte seg opp att med Sissel i 1879. Han kom frå Anfinngarden der skriene i 1876 tok fyrste kona og to gutar. Sjå meir under Anfinngarden under Helling i Øvre-Ål.
    Knut kjøpte Gjerden i 1885.