Stølen gnr. 44 bnr. 12
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

Stølen gnr. 44 bnr. 12-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Stølen er eit småbruk ved Nordbygdvegen litt vest for Nupestølen. Bruket vart nytta som heimstøl under Gunhildgard fram til 1902.
    Areal 1960: dyrka jord 20 mål.
    Areal 1995: dyrka jord 20 mål som vert leigd bort, prod. skog 30 mål, anna utm. 10 mål.
    Våningshus bygt 1969, loft 1903, driftsbygningar bygde om i 1942. Det var kyr på garden fram til 1962.