BakkeGjerda gnr. 44 bnr. 13
Gardsregister Garden Bruksregister Forklaring

BakkeGjerda gnr. 44 bnr. 13-

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Fyrste utkast til manus. Meld frå om feil! NB. Hushald i tida før
1750 og etter 1900 er ikkje klargjort for internett. For english readers.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bakkegjerda vart frådelt Gunhildgard 1902 og selt som heimstøl til Ola Olson Arnegard. Han bygde opp stølen til eit småbruk.
    Bakkegjerda ligg ved Nordbygdvegen. Bruket grensar til Aslegjerda i sør og Øygardsslåtta i vest.
    Areal 1995: dyrka jord 13 mål, anna utm. 2 mål. Våningshus bygt 1904, nytt våningshus 1986, uthus 1907, bu, garasje 1988. Buskap: 12 vinterfora sauer.